Oprema

Njegovo studijsko visočanstvo: Kišobran

Nakon tekstova koji su nas uveli u svet studijske rasvete, logičan sled stvari nalaže nam da se u narednim brojevima upoznamo s modifikatorima svet la bez kojih je rasveta kojom raspolažemo najčešće beskorisna. Posedovanje svetlosnih izvora, bili oni konstantni ili trenutni samo su osnovna i nužna pretpostavka za dobijanje kvalitetne studijske fotografije.

Danas na tržištu, na sreću, postoji veoma veliki izbor profesionalnih svetlosnih modifikatora, ali i jeftinijih, kineskih, no uvek je važilo pravilo: “Koliko para, toliko i muzike’: Ruku na srce, u praksi se pokazalo da i jeftinija varijanta sasvim dobro “odrađuje” posao, čak možemo reći na osnovu iskustva da danas kineska rasveta počinje da biva sve zastupljenija, što zbog cena, ali i vidnog napretka u kvalitetu izrade. Koji ćemo modifikator svetla koristiti zavisi od posla koji je pred nama i kakvu atmosferu na fotografiji že limo da postignemo. Nekad je to meko, raspršeno svetlo bez senki ili svetlo s puno detalja u svim partijama fotografije (“tvrdo ili oštro svetlo”). U nekim slučajevima će se od vas tražiti (na primer, kod snimanja enterijera) da fotografija obiluje kontrolisanim senka ma koje su u biti replika uobičajenog ambijentalnog svetla kojim ste okruženi. Tvrditi da postoji univerzalno pravilo o tome koju vrstu modifikatora koristiti, potpuna je besmislica, jer se upravo u njihovom izboru ogleda kreativnost i poznavanje tehnike studijskog snimanja.