Foto-škola

ACR obrada digitalnih snimaka

Alat za puritance

[blockquote]Tokom proteklih godina više puta pisali smo i raspravljali o tome koliko obrade digitalan snimak može da ”istrpi” a da i dalje ostane fotografija. Nekoliko pisama u poslednjih nekoliko dana predstavlja dovoljan razlog da pokušamo da nađemo rešenje dileme: obrada ili ne?[/blockquote]

Gde je granica?

Nekoliko čitalaca povelo je diskusiju o obradi digitalne fotografije, tj. o tome kolika količina obrade bi mogla da bude priznata a da fotografija ne preraste u digitalan art. Ni ovoga puta nije izostala uobičajena i veoma isključiva podela na one koji bi želeli, da je tako nazovemo, čistu fotografiju, i onu drugu krajnost gde je sve dozvoljeno. I ponovo je rešenje dileme, tj. linija razgraničenja veoma nejasna ili, da se bolje izrazim, ne postoji mogućnost definisanja količine intervencija. Kada pričamo o ovom problemu, uvek se setim onoga što su likovni pedagozi isticali o radu s decom: da bi likovno delo uspelo, nastavnik mora da bude tu kako bi prekinuo ”doradu” na vreme – pre nego što dete upropasti crtež. Nešto slično dešava se i tokom digitalne obrade, jer veliki broj autora jednostavno ne ume da stane, uvek postoji još nešto što bi moglo da se doradi, doda, retušira.

Dozvoljene radnje

Tokom svih rasprava nekako se iskristalisala činjenica da su ”dozvoljene radnje”, u stvari, sve ono što se može uraditi u klasičnoj laboratoriji, tj. da su najviše inkriminisane montaže i prekomerni HDR. Ako sada to prevedemo na teren digitalne obrade, najbliža klasičnim postupcima jeste ona koja se može postići korišćenjem Adobe Camera Raw dodatka u nezamenljivom Photoshopu ili programima Adobe Photoshop Lightroom.
O razlozima za korišćenje raw formata pisali smo mnogo puta do sada. Ono što je važno jeste da alati programa ACR faktički odgovaraju onome što se može uraditi u mraku laboratorije. Nema alata za montažu, niti bilo kakve intervencije – samo osnovna i neophodna obrada.

[alert]KORAK 1[/alert]

Pretpodešavanja

Nakon pokretanja programa otvara se osnovni kontrolni prozor programa ACR. U zavisnosti od toga koliko je fajlova selektovano, otvoriće se običan kontrolni prozor ili će se, u slučaju većeg broja, pojaviti vertikalni dodatak s leve strane. Ako koristite ovu opciju, tada umesto dugmeta Open Image (kojim možete otvoriti samo jednu fotografiju), pritisnite dugme Save Image, koje se nalazi skroz na levoj strani. Još jedno dugme ima veoma važnu opciju, a to je Done. Ono je veoma važno jer, ako uradite brojna i kompleksna podešavanja alatima o kojima će kasnije biti reči i iz bilo kog razloga morate da prekinete dalju obradu, klikom na Done sačuvaćete podešavanja za kasnije. Ukoliko kliknete na Cancel, sve ćete raditi ispočetka.
Kako ne bih zaboravio, napomenuću i da prilikom kontrole fotografiju uvećavate na nivo aktuelnih piksela (100%). Ovo je veoma važno jer pojedine efekte nećete moći dobro da kontrolišete s manjim ili većim vrednostima zum alatke.
Hajde da počnemo: u kontrolnom prozoru Preferences prvo treba uraditi osnovna podešavanja koja odgovaraju našim potrebama.

Nastavak članka i sve primere možete pronaći u časopisu Refoto 92 koji možete poručiti na: ReFoto pretplata + stari brojevi