Blog

Adobe Camera Raw 10.3 – kolorni profili i LUT predpodešavanja

Jedan od najbolje koncipiranih programa za obradu digitalnih fotografija svakako je Adobe Photoshop koji je ustvari postao i sinonim za bilo kakvu intervenciju na snimcima…

Continue reading
Leave a comment
Tehnika

Govori srpski da te telefon razume, i da bude samo tvoja verna sekretarica

Ovo je bila prva misao u trenutku kada sam prvi put u ruke dobio MLS mobilni telefon i otkrio mogućnost MAIC (MLS Artificial Intelligence Center)…

Continue reading
Leave a comment
Aktuelnosti

Novi film – Bergger Pancro 400

Na samom početku časopis Refoto (prva tri broja pod imenom Foto) najavio je kao novitet pojavu digitalne fotografije a u časopisu su uredno predstavljani filmovi…

Continue reading
Leave a comment
Uradi sam

Pazi ptičica!

Nekada davno, pored ogromnih ateljerskih fotoaparata nalazila se sprava u obliku ptičice. Patent sa brojem 1.445.332 iz 1923. pripada Oskaru Švarckofu za prvu igračku u…

Continue reading
Leave a comment
Foto-škola

Refoto škola 29

Analogna ili digitalna, svejedno, to je Refoto škola fotografije! Već smo vam napomenuli da su tokom proteklih meseci održana jedna “nenajavljena” i još jedna Refoto…

Continue reading
Leave a comment
Obrada fotografije

Infracrveno, “blendano” ili snimljeno?

Ovaj tekst nastao je kao posledica pitanja jednog od polaznika predhodne škole kako da dobije efekat infracrvenog snimka. Svima su posebno zanimljive bile infracrvene fotografije…

Continue reading
Leave a comment
Zanimljivosti

Istorija na vašim fotografijama

Postoji jedna konstatacija o tome kako fotografije postaju umetnost samim starenjem odnosno što više vremena prolazi od trenutka nastanka informacije koje su snimanjem ostale zabeležene…

Continue reading
Leave a comment
Teorija Fotografije

Šta pokazuje histogram?

Jedini pouzdan način da vidite rezultat vaših podešavanja na gotovom snimku. Na histogramu vidimo grafički prikaz reprodukovanih tonova u tamnim, srednjim i svetlim delovima slike….

Continue reading
Leave a comment