Domaći Konkursi

B.I.F. Fotografski konkursi u saradnji sa Comtrade-om i Beogradskim mesecom fotografije

Tema BIF Foto konkursa 2018 je
„Granice i Periferije“

Prva nagrada je GoPro Kamera, koju donira Comtrade. Prijavljeni radovi mogu biti inspirisani bukvalnim ili apstraktnim interpretacijama ovogodišnje teme “Granice i Periferije”. Na primer, fizičke, geografske i topografske
granice, kao što su reke Beograda koje su nekada formirale granice između velikih carstava (Otomansko i Austro-Ugarsko) ili manjine, imigranti i drugi članovi društva čiji se svakodnevni život odvija na margini života u Srbiji. Učesnici takođe mogu imati apstraktniji pristup ovoj temi, kao što je na primer granica između stvarnosti i fantazije,
prošlosti i sadašnjosti, činjenice i fikcije.

granica
imenica
1. linija koja odvaja dve zemlje, administrativne podele, ili druga područja.
2. ivica ili međa nečega, ili deo blizu nje.
3. ukrasni ram oko ivice nečega.

periferija
imenica
1. spoljašnje ograničenje ili ivica područja ili objekta.a. sinonimi: ivica, spoljna ivica, margina, granica, perimetar,
obim, rub, pogranična linija
2. marginalna ili sekundarna pozicija, ili aspekt, grupe, teme ili sfere bavljenja
a. “prelazak moći iz centra na periferiju

Prijavljeni radovi mogu biti inspirisani bukvalnim ili apstraktnim interpretacijama ovogodišnje teme “Granice i Periferije”. Na primer, fizičke, geografske i topografske granice, kao što su reke Beograda koje su nekada formirale granice između velikih carstava (Otomansko i Austro-Ugarsko) ili manjine, imigranti i drugi članovi društva čiji se svakodnevni život odvija na margini života u Srbiji. Učesnici takođe mogu imati apstraktniji pristup ovoj temi, kao što je na primer granica između stvarnosti i fantazije, prošlosti i sadašnjosti, činjenice i fikcije.

VAŽNI DATUMI
Rok za predaju radova: 28. Feb 2018
Objavljivanje užeg izbora učesnika konkursa: 5. Mart 2018
Izložba učesnika koji su ušli u uži izbor: 12. Mart – 18. Mart
Proglašenje pobednika: 12. Mart

USLOVI KONKURISANJA
Izložba je otvorena za sve bez obzira na državljanstvo i profesionalni status (kako za amatere tako i za profesionalce) koji žive na teritoriji bivših jugoslovenskih republika. Nema ograničenja teme osim već opisanog u pravilima i definiciji oblasti na koju se konkurs odnosi, ili ako je drugačije utvrđeno zakonom države u kojoj se izložba održava.
Prijava može biti odbijena u slučaju da sponzor ili njegov agent zaključi da ne odgovara pravilima i uslovima izložbe.
Prijavljeni radovi moraju biti autorske fotografije onoga ko prijavljuje rad, na fotografskoj emulziji ili digitalne. Sama prijava rada, će se smatrati deklaracijom da je rad lično vaš (pseudonimi nisu dozvoljeni). Ovime učesnik konkursa dozvoljava sponzorima da delimično ili u celini reprodukuju prijavljeni materijal za potrebe publikacija i/ili
medijske promocije izložbe. Ovo takođe može da podrazumeva objavljivanje materijala u niskoj rezoluciji na vebsajtu. Organizator Izložbe ne preuzima odgovornost za zloupotrebu autorskih prava. Slike mogu biti izmenjene, elektronski ili drugačije od strane autora. Prihvaćene forme fotografskih radova uključuju analognu i digitalnu fotografiju, foto-manipulaciju i kolaž.

KOTIZACIJA
Besplatna
Prijavljeni radovi će biti prikazani na BIF-ovoj Facebook stranici:
www.facebook.com/BelgradeIrishFestival

PRIJAVA RADOVA
Prijave poslati na mejl: info@irishfest.rs
Učesnici konkursa mogu da prijave do 3 fotografije. Fotografije moraju biti u JPG formatu, 5400 x 3600 piksela, i sa najboljim kvalitetom kompresije. Fajlovi niske rezolucije neće biti uzeti u obzir. Prijavljeni radovi mogu biti u boji ili crno beloj tehnici. Dalje informacije oko forme ili prijava radova možete dobiti na: info@irisfest.rs

KOMISIJA

David Pujadó (Barcelona, 1972) je fotograf, vlasnik galerije, kustos i direktor Beogradskog meseca fotografije. Od 2013. živi i radi u Beogradu gde vodi fotografsku galeriju Бартcелонa u kojoj je prikazano više od četrdeset izložbi. Od 2015. godine organizuje Beogradski mesec fotografije, godišnji festival posvećen izlaganju i promociji fotografije u Beogradu. Drugo izdanje BMF-a imali smo priliku da pratimo prošlog aprila.
www.davidpujado.com
www.bartcelona.net
www.belgradephotomonth.org

Kasia Kaminska je fotograf i dizajner koja živi i radi u Dablinu u Irskoj. Član je i osnivač nagrađivanog kolektiva za dizajniranje fotografskih knjiga “Read That Image”. Izlagala je redovno u Irskoj od 2010; Neke od grupnh izložbi na kojima je izlagala su TULCA festival vizuelnih umetnosti, Galaway, Re/Turn u Studio 8-u, Temple Bar Gallery + Studios, Dablin. Njene fotografske knjige su takođe bile odabrane i prikazane na Dablinskom sajmu umetničkih knjiga u Temple Bar Gallery & Studios, u Dablinu, kao i na Internacionalnom salonu izdavača, Ormston House, u Limeriku. Diplomirala je fotografiju na Dablinskom institutu za tehnologiju, 2013 godine.
www.kasiakaminska.ie
www.readthatimage.org

Nigel Swann je rođen 1962 u Portadown-u, u Severnoj Irskoj. Studirao je na National College of Art and Design u Dablinu. Posle diplomiranja 1985. godine, sa diplomom iz skulpture, počeo je da radi u Londonu na poslovima vezanim za fotografsku industriju. Godine 1997, vratio se u Irsku i otvorio Swann Production, s ciljem da privuče i olakša rad međunarodnih fotografskih produkcija u Irskoj.
www.swannproduction.com

AUTORSKA PRAVA I KORIŠĆENJE FOTOGRAFIJA

Kopirajt i sva ostala utorska prava pripadaju fotografu. U slučaju kršenja ovih prava organizatori će preduzeti neophodne pravne mere. Fotografi će biti potpisani na svim zvaničnim festivalskim publikacijama tokom izložbe svojih radova. Svi učesnici prihvataju da organizatori i sponzori mogu koristiti priložene fotografije za marketinške i promotivne svrhe, uključujući objave na medijima (novine, TV, digitalni) i izložbe u vezi sa Beogradskim Irskim Festivalom. Sve nominovane i pobedničke fotografije će biti deo zbirke Beogradskog Irskog Festivala. Festival će upravljati zbirkom u skladu sa ustanovljenim profesionalnim pravilima i principima u nameri da promoviše koncept festival i nezavisnih fotografa

 

ReFoto

Author: ReFoto