Domaći Konkursi

Beogradski mesec fotografije 2018.

Tokom meseca aprila 2018. godine u Beogradu se održava treći po redu festival fotografije pod nazivom Beogradski mesec fotografije. Festival će se odvijati na više različitih lokacija u Beogradu, Novom Beogradu i Zemunu. Pored izložbi fotografija, tokom festivala će biti organizovana i prigodna predavanja, radionice, pregledi portfolija…

PROPOZICIJE

Na konkurs se mogu prijaviti amateri ili profesionalci rođeni posle 31. decembra 1992. godine, iz svih zemalja. Organizator može da odbaci prijavu u slučaju da ista ne ispunjava uslove konkursa u pogledu godina ili u slučaju da je na fotografijama prikazno nešto što se kosi sa važećim zakonskim propisima Republike Srbije. Fotografije koje autori šalju na konkurs mogu biti na fotografskom papiru ili u digitalnoj formi. Učesnik/-ica konkursa potpisuje radove punim imenom i prezimenom (pseudonimi nisu dozvoljeni). Učesnik/-ica daje dozvolu organizatorima i sponzorima Beogradskog meseca fotografije da njihove radove – bez naknade – mogu da reprodukuju, objave i/ili izlože u razIičitim medijima u okviru festivala, kao i da njihove fotografije u niskoj rezoluciji objave na internetu.
Organizator izložbe ne preuzima odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Dozvoljeno je da autor/-ka fotografija svoje radove doteruje elektronski ili na neki drugi način.

TEMA Slobodna

KOTIZACIJA Bez kotizacije

KALENDAR IZLOŽBE Konkurs je otvoren do: 28.01.2018 Obaveštenje o izboru učesnika putem elektronske pošte: 28.02.2018 Otvaranje izložbe je: april 2018, Beograd, Srbija Rezultati će biti objavljeni na ovoj internet stranici www.belgradephotomonth.org

PREDAJA RADOVA Radove slati elektronskim putem na: newtalents2018@belgradephotomonth.org Autori mogu da konkurišu sa crno-belim fotografijama i/ili fotografijama u boji. Učesnik/-ica u konkursu može da pošalje najmanje 8, a najviše 15 fotografija. Dimenzija digitalnog zapisa jedne fotografije ne sme biti veća od 1920 pixela (duža strana), rezolucija – 72dpi, a format – jpg u maksimalnom kvalitetu kompresije. Projekat s kojim se autor/-ka prijavljuje na konkurs mora imati naziv. Svaka fotografija mora nositi naziv projekta i biti numerisana prema redosledu po kojem će se gledati.

Uz fotografije je potrebno poslati kratku biografiju (uključujući datum rođenja), opis projekta koji ne sadrži više od 3.000 znakova i izjavu autora/-ke na engleskom jeziku da prihvata uslove konkursa. Nije dozvoljeno konkurisati sa istim projektima koji su korišćeni prethodnih godina. Dodatne informacije o učestvovanju u konkursu možete dobiti putem elektronske pošte: info@belgradephotomonth.org ili pozivom na telefon: +381638006371

SPECIJALNE INFORMACIJE ZA FINALISTE: Od finalista će se tražiti da pošalju fotografije u visokoj rezoluciji najkasnije tri dana od dana nominacije. Ako fajlovi ne stignu do naznačenog datuma, organizator neće snositi odgovornost zbog toga što fotografije za izložbu nisu štampane. ŽIRI Thomas Licek – Predsednik Asocijacije European Month Of Photography (Evropski mesec fotografije), Direktor Festivala Eyes On www.eyes-on.at Mia David – Arhitekta i Docentkinja na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu Sophia Greiff– Fotodoks; Asistentkinja za istraćivanje Festivalskog tima, Univerzitet primenjenih nauka i umetnosti, www.sophiagreiff.de Dragan Pavlović – Fotograf i Profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd Vicenç Boned i Lloveras – Direktor Projekta Tagomoago Collectors www.tagomago-collectors-project.com Kriterijumi po kojima će se vršiti izbor fotografija su pre svega kreativnost, originalnost i tehnički kvalitet predatog materijala. Članovima žirija nije dozvoljeno učešće na konkursu. Takođe, selektoru/žiriju nije dozvoljeno učešće na konkursu.
NAGRADE Organizator će odabrati 3 najbolja projekta. Od tri odabrana projekta, organizator će izabrati jedan pobednički, te proglasiti drugo i treće mesto. Sva tri projekta će biti odštampana ljubaznošću Nikon i nagrađena diplomom, dok će izložba Novi Talenti 2018 biti deo Beogradskog meseca fotografije.

AUTORSKA PRAVA I UPOTREBA FOTOGRAFIJA U slučaju kršenja autorskih prava, organizator će preduzeti neophodne zakonske mere. Svi učesnici konkursa prihvataju da organizatori i generalni sponzori mogu koristiti dostavljene fotografije za potrebe marketinga i u promotivne svrhe uključujući i najave u medijima (štampa, TV, internet), kao i da poslate fotografije mogu biti izložene na izložbi Mladi talenti 2017, koja je planirana u okviru Beogradskog meseca fotografije. Sve nominovane i pobedničke fotografije će biti deo kolekcije Beogradskog meseca fotografije. Organizatori se obavezuju da će kolekciju fotografija pristiglih na konkurs koristiti u skladu sa utvrđenim pravilima struke i principima, a isključivo za promociju festivala i sâmih autora.

ReFoto

Author: ReFoto