Istorija fotografije

Deca na fotografijima od 1839. do 1941.

Hidden mothers

Poput drugih tema i motiva u fotografiji i umetnosti uopšte, predstava deteta menjala se paralelno s promenama i shvatanjima na društvenoj, kulturnoj i umetničkoj sceni. Pojava prvih fotografskih ateljea, još više njihovo širenje tokom šezdesetih i sedamdesetih godina devetnaestog veka nametalo je novi trend, a to je da porodice, uglavnom iz imućnijeg staleža, imaju grupne ili pojedinačne portrete i najmlađih članova.

Poznato je da su ateljei u devetnaestom veku uglavnom bili opremljeni slikanim pozadinama (jednom ili više njih) i pratećim rekvizitima poput stilizovanog nameštaja, gipsanih predmeta, vaza s cvećem, balustrada, tepiha. Deo rekvizita činile su lopte, lutke, drveni konjići za potrebe fotografisanja dece.
Najčešći vid fotografisanja deteta bio je u krilu majke i kako stoji ili sedi pored ili između roditelja smeštenih u foteljama. Ukoliko je dete fotografisano samo, profesionalni fotografi pribegavali su svakakvim rešenjima, između ostalog i snimanju uz korišćenje pomenutih rekvizita ili s nekom drugom igračkom, pa čak i s detetovim kućnim ljubimcem.

Hidden mothers 4

Bizarni portreti

U nameri da naprave dobar portret, ’’snalažljivost’’ i ’’kreativnost’’ fotografa nekada je prevazilazila sve granice. Jedan od najinteresantnijih, ali i najbizarnijih primera jesu fotografije nastale u fotografskim studijima u Sjedinjenim Američkim Državama poslednjih decenija devetnaestog veka. Kako bi snimili fotografije bez prisustva roditelja, a opet bili sigurni da će malo dete ili deca tokom fotografisanja biti mirna i opuštena, fotografi su ih fotografisali s majkama u fotelji. Ovo ne bi bilo ništa neobično da majke, a na nekim fotografijama i očevi, nisu ’’sakrivani’’ ispod čaršava, ćebadi, pa čak i tapiserija.
Rezultati ovih kamuflaža su smešni, ali i jezivi prikazi deteta s avetinjskom figurom. Fotografije ne samo da nisu postigle cilj, naprotiv, da ne znamo ništa o njima mogli bismo da pomislimo da su nastale na Bliskom istoku ili da su parodije na ustaljenu praksu profesionalnih atelje.

U novom 108. broju časopisa ReFoto  možete saznati više o tome kako su se fotografi poput Antoana Klodea, Džulije Margaret Kameron, Luisa Kerola, Žak Anri Lartiga, Duanoa i drugih snalazili u fotografisanju dece.

Više fotografija pogledajte na sledećem linku.

 

 

Jelena Matić

Author: Jelena Matić