Foto-škola

Šminka i frizura

Škola šminkanja 1982.

Doterivanje spoljašnosti

[blockquote]Prilikom ulepšavanja spoljašnjosti treba imati na umu da je manje uvek više, odnosno da šminka ne treba da bude sama sebi cilj, već u skladu s ostalim sadržajnim i likovnim elementima slike i autorskom namerom.[/blockquote]

Šminka nije odevni predmet, ali ima iste funkcije kao i svi odevni predmeti: zaštitnu, koja je manje zastupljena nego kod odevnih predmeta, a svodi se na korišćenje kozmetičkih proizvoda pomoću kojih se štite lice i telo od hladnoće i sunčeve svetlosti (UV zračenje), od vlage i suvog vazduha i društvenu, ukrasnu i estetsku funkciju, koja je u ovom slučaju mnogo značajnija, a svodi se na bojenje lica i tela radi ulepšavanja, na korigovanje i uklanjanje mana i nesavršenosti lica i tela, na prerušavanje, na prenošenje određenih stavova, poruka, opredeljenja, saopštenja, na određivanje društvene, staleške i profesionalne pripadnosti i slično. Pomoću šminke, kao i pomoću maske, moguće je postati neko drugi, tj. promeniti identitet.

Iako nije odevni predmet, ona je bitan sastavni deo odevanja, jer samo pomoću nje možete da ukrasite i ulepšate delove tela koji nisu ”odeveni” (lice i delove tela koji nisu pokriveni odećom). U modi i modnoj fotografiji šminka je bitan i neizostavan, sastavni deo svake modne kreacije. Iz rečenog proizilazi da je u svakodnevnom životu (i u fotografiji) kod šminke mnogo važnija njena sekundarna, estetska funkcija. U užem smislu, pomoću šminke doteruje se i ulepšava samo lice, u širem smislu i lice i telo u situacijama kada je potrebno predstaviti se pred javnošću, tj. komunicirati i telom. Vrste šminke identične su vrstama maski, te se mogu razlikovati: lovačka, kultna, ratnička, pozorišna, filmska, karnevalska, umetnička i druga, a na­jrasprostranjenija je svakodnevna šminka kojom se pre­dstavljamo svakodnevno, pred drugim ljudima. Načinom odevanja predstavljamo se na daljinu; šminka nam služi za predstavljanje na blizinu, u neposrednom kontaktu sa drugim ljudima.

Neko pridaje važnost šminkanju (tj. ulepšavanju spolja­šnosti), a neko ne. U svakom slučaju, svako na neki način doteruje svoj spoljašnji izgled pre nego što izađe na ulicu. Postoje polne razlike kod kozmetičkog ulepšavanja spolja­šnjosti, tj. nežni pol neguje lice kozmetičkim sredstvima i udešava ga šminkom, veliku pažnju poklanja uređenju frizure i farbanju kose, a sve to usklađuje s garderobom. Jačem polu uglavnom ne pada na pamet šminkanje, ali zato dosta pažnje posvećuje kozmetičkoj nezi lica, brijanju, štucovanju brkova, fazoniranju brade, frizuri i sakrivanju ćelavosti. Šminka čini mlade devojke odraslijim i zrelijim, a žene u kasnijim godinama podmlađuje. Osobe koje se izražavaju i komuniciraju telom: balerine, foto-modeli, manekeni, striptizete i drugi, posvećuju posebnu pažnju, ne samo šminkanju lica, već i nezi tela i njegovom ”šminkanju”.
Sa aspekta fotografije, najzanimljivije su svakodne­vna, pozorišna i filmska šminka.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Refoto 102 koji možete poručiti na ReFoto pretplata + stari brojevi