Kolekcionarstvo

ELEKTRA 112 (SSSR)

Za svoje vreme (1980. – 86), savremen, i zavidnih mogućnosti ovaj fotografski aparat izrađen je u fabrici LOMO (Lenjingrad) u oko 22.000 primeraka.

Objektiv na aparatu je Industar – 73  2,8/40mm, najmanja moguća udaljenost snimanja 0,8m. Prečnik navoja za filter je 49mm. U okularu su i tražilo scene i daljinar, mehanički vezan sa objektivom. Konstruktor se potrudio i ’’ubacio’’ u tražilo i svetle graničnike slike, ali sa još jednim vrlo korisnim dodatkom. Pogađate, tu je i pomični graničnik slike koji se, prilikom uoštravanja, pomera zajedno sa promenom podešene udaljenosti i time, pri snimanju iz blizine, eliminiše paralaksu, kod portreta to je uglavnom rezanje čela fotografisane osobe.


Elektra 112 automatski podešava potrebnu ekspoziciju na bazi prioriteta blende, svetlomer sa CdS ćelijom može se ’’namestiti’’ za snimanje osetljivostima filma 15 do 27 DIN-a. Elektromagnetni zatvarač automatski radi u rasponu ekspozicija između 1/500 i 8 sekundi, autoknips na ovom aparatu ne postoji. Svetlomer nema kazaljku, ali zato su tu tri svetleće diode, smeštene ispred šina za pribor, odlično vidljive sa gornje strane aparata. Elektra 112, za merenje svetlosti i rad zatvarača koristi jednu, prilično veliku, bateriju napona  6 volti.

!DSC_0021

Led indikatori

!DSC_0020

Levo od okulara- LED kontrola baterije, pomoću dugmeta;  Ispod- Svetleće diode za podešavanje ekspozicije; Ispred- šina za pribor Okidač sa okruglim blokatorom okidanja


Šine za pribor imaju direktan kontakt za elektronski fleš i tada se ekspozicija automatski podešava na 1/30 sec. Poluga za brzi transport premotava film, isti se vraća u kasetu pomoću sklopljive poluge u odgovarajućem dugmetu. Postoji mogućnost kontrole stanja baterije, kao i mehanička blokada zatvarača a tu je i ram u koga se može staviti deo kutije filma kao potsetnik njegovog tipa i osetljivosti.


Sve u svemu Elektra 112  je zanimljiv fotografski aparat, jedino što joj se može prigovoriti  su njeni gabariti,ali to je uvek bio i ostao manir fotografskih aparata iz SSSR-a. Setimo se samo pojma ’’kao ruski tenk’’. Ovom  aparatu, nikako nisam mogao pronaći  kolekcionarsku vrednost. Mislim da, i pored relativno malog broja proizvedenih primeraka, ona nije velika, tridesetak evra.