David Pujado – B&B

„Нико не може одолети опчињености коју ствара фотографија, она је попут магичне кутије.“

Оука Лееле

Очи Давида Пужадоа су попут очију свитаца. Тамо где упру поглед, осветле и пренесу душу ствари. У овом приказу, Пужадо иде корак напред у начину одавања почасти серији фотографија коју је пре неколико година Мартин Пар реализовао у част плажама. Успоставља се суптилан паралелизам између природног и вештачког, и из овог рада изводи се закључак да, било да је реч о једном или другом месту, суштина људског бића остаје и опстаје, остављајући у другом плану околину. Давид Пужадо је знао како да прикаже овом серијом слика теорију човекове прилагодљивости. Његове очи су одгонетнуле оно што пред многима прође неопажено. Његове очи су порасле и оставиле делић својих зеница у тим морима, у том песку и у тим душама које нам данас открива.

Монсе Ордоњез

Менаџер у култури

Author: Marija Vukadinović