Dešavanja

Evropski mesec fotografije

Jedno od obeležija veoma dinamične fotografsko-umetničke scene i produkcije poslednje dve decenije predstavlja ’’Mesec Fotografije’’ (Month of Photography). Na različite načine i u određeno doba godine obeležava se u gotovo svim većim svetskim gradovima. Kao i čuveni festival ’’Paris Photo’’ (Paris Photo) u većini evropskih metropola traje od kraja oktobra do kraja novembra. Tokom tih trideset dana predstavlja se više desetina fotografskih izložbi, na kojima učestvuje nekoliko stotina umetnika, umetničkih i fotografskih grupa. Izložbe prate predavanja, diskusije, prezentacije, pregledi portfolija i fotografske radionice. Ceo program odigrava se u galerijama, muzejima, fotografskim školama, umetničkim fakultetima i različitim državnim institucijama.
ilkka-halso,-Kitka-river,-Museum-of-nature,-exhibition-distURBANces,-EMoPjpg

Evropski mesec fotografije

Pre deset godina Beč (festival Eyes on, Monat der Photographie), Pariz (centar za istraživanje i prezentaciju savremene fotografije Maison Europèene de la Photographie) i Berlin došli su na ideju da oforme asocijaciju ’’Evropski mesec fotografije’’ (European Month of photography – EMoP). Jedan od glavnih ciljeva bio je povezivanje svih evropskih gradova i glavnih organizatora Meseca fotografije u jednu celinu. Nakon dve godine grupi su se priključili Bratislava, Luksemburg, Rim i Moskva. A od 2012. godine Budimpešta i Ljubljana (Photon – Center za sodobno fotografijo Srednje in Jugovzhodne Evrope i festival Fotonični Trenutki). Glavni projekat  pokrenut od strane ove grupe je ciklus izložbi Mutacija (Mutations I, II i III). Prva realizovana 2006. godine, bavila se istraživanjem tehnoloških mogućnosti fotografije i percepcijom. Izložba Mutacije II (2008.) fokusirala se na istraživanje odnosa između fotografije i videa, a poslednja Mutacije III (2010.) bila je posvećena fotografiji i internetu. Izložbe su bile prikazane u svim zemljama članicama Evropskog meseca fotografije.

EMoP-02-distURBANces

Izložba distURBANces

Pre dve godine realizovana je izložba pod nazivom distURBANces : Can Fiction Beat Reality? na kojoj je učestovalo preko dvadeset autora. Neki od njih su: Tomas Vrede (Thomas Wrede) čije je radove naša publika imala priliku da vidi pre nekoliko godina, zatim Aldo Đanoti (Aldo Giannotti), Leopold Kesler (Leopold Kessler), Andrej Osterman (Andrej Osterman), Daniel Lajdenfrost (Daniel Leidenfrost), Jasmina Cibic (Jasmina Cibic)  i grupa diSTRUKTURA koju čine Milan Bosnić i Milica Milićević.  Na izložbi su predstavili projekat u konstantnom nastajanju Face to Face. Reč je o seriji kolor printova u kojoj pored samih autora glavnu ulogu ima urbani i prirodni pejzaž, a koja preispituje odnose i veze čoveka i prirode u postindustrijskom društvu. Tokom 2012. i 2013. godine, a u okviru projekta distURBANces: Can Fiction Beat Reality? ciklus Face to Face je izlagan u Beču (MUSA), Luksemburgu (Musée national d’histoire et art) i Bratislavi (French Cultural Center). U maju i junu mesecu ove godine izložba distURBANces : Can Fiction Beat Reality? biće predstavljena u Sloveniji na festivalu Fotonični trenutki – Mesec fotografije.

mutation-III-EMoP

Eyes on – Monat der Fotografie, Beč 28.10 – 30.11.2014
http://www.eyes-on.at/

European Month of Photography, Berlin 16.10 – 17.11.2014
http://www.mdf-berlin.de/

Fotonični trenutki – Mesec fotografije, Ljubljana 27.05 – 30.06. 2014
http://www.photonicmoments.net/

Mesiac Fotografie Bratislava
www.sedf.sk

Maison europèene de la photographie
www.mep-fr.org

Eurpean month of Photography, Luxembourg
http://www.emoplux.lu/

http://www.emop-mutations.net/

www.distruktura.com

 

 

 

 

Jelena Matić

Author: Jelena Matić