Obrada fotografije

Infracrveno, “blendano” ili snimljeno?

Ovaj tekst nastao je kao posledica pitanja jednog od polaznika predhodne škole kako da dobije efekat infracrvenog snimka. Svima su posebno zanimljive bile infracrvene fotografije koje smo na fotosafariju u selu Ivanovo snimali mojim odavno poznatim Nikonom D40x konvertovanim u pravi infracrveni digitalni fotoaparat. U fotoaparatu je LowPass filtar zamenjen pravim infracrvenim filtrom koji eliminiše svetlo iznad 800 nm tako da je skoro u potpunosti eliminisano snimanje boja. Iako to veoma, veoma retko koristim jer sve fotografije završe kao crno-bele ipak ono malo boja što se u tragovima nazire ispod crvenog štiha moguće je ponekad pojačati i dobiti efekat infracrvenog kolor snimka.

Neobrađen snimak infracrvenim fotoaparatom i isti snimak konvertovan u crno-belo

Adobe Camera Raw: obrada započeta podešavanjem balansa bele i pojačavanjem saturacije

Dupliranje sloja, inverzija u negativ i podešavanje Blendinga na opciju Color

Iako nam nudi neverovatan broj mogućnosti opcija Blending nije nešto što često koristimo iako bi trebalo. Razloga ima zaista mnogo jer nam ovi načini međusobnog mešanja slojeva mogu pre svega drastično pojednostaviti i ubrzati određene operacije ali i konačni kvalitet montaža ili efekata primenjenih tokom obrade digitalne slike.

Uobičajeni digitalni snimak, dupliran sloj konvertovan u negativ i blending Color daju rezultat koji je veoma sličan infrasrvenom snimku pomoću IR filtara kakav je na primer Hoya R72

Još jedna stvar koju koristimo veoma retko jeste opcija Fade koja se kreira nakon primene skoro svih alata u Fotošopu. Na primer kada tokom obrade uradimo podešavanja ovetljenja i kontrasta u padajućem meniju Edit pojaviće se opcija Fade koja radi upravo ono što joj ime kaže, izbledeće odnosno ublažiti efekat koji smo primenili. Ako kažemo da opciju Fade veoma retko koristimo sledeća je potpuno nepoznata iako nije sakrivena a reč je o tome da Fade primenimo uz kontrolu Blending-a. Broj mogućnosti odnosno kombinacija svih opcija je faktički neograničen a vama savetujemo da isprobate osnovne mogućnosti svake od dvadesetak opcija.

Varijacija postupka može biti primena inverzije umesto na sloj direktno na fotografiju i potom aktiviranje opcije Fade i izbor načina (Mode) mešanja efekta sa originalnom slikom.

Blending Mode Multiply i malo naknadne obrade daju ovakav rezultat. Na slici dole vidite rezultat blending Moda Difference.

 

Author: Petar Vukadinović