Fotografi

Viviane Sassen

Autorka serije fotografija Flamboya, Vivijan Sasen (Viviane Sassen) napustila je svoju rodnu zemlju Keniju, i sa svojim roditeljima otišla u Holandiju. Tim odlaskom odnela je i sećanja na Afriku, koja su vremenom izbledela, ali nikad nisu bila izbrisana. Nostaligija za kontinentom na kojem je provela svoje rano detinjstvo, naterala je tridesetogodišnju Vivijan da se uputi nazad u zemlje trećeg sveta.

Projekat Flamboya je dobio ime po drveću Flamboyant ( lat. Delonix regia tj. Plameno drvo) koje raste u južnim i istočnim delovima Afrike, a koje je poznato pre svega po naradžasto-crvenim cvetovima koji cvetaju u decembru. Upravo zbog toga, boje koje preovladavaju na fotografijama su jake i izrazite, a sam način prikazivanja je iako na prvi pogled krut i  lišen sentimentalsnoti, ipak poetičan. Fotografije su prožete motivima siromaštva i nejednakosti, velikih kulturnih i fizičkih razlika na kojima je Vivijan insistirala.

Codex

Najzanimljivi estetski i vizuelni elementi u radu Vivijen Sasen su portreti prekriveni senkama i listovima. Na taj način subjekti sakrivaju svoje lice ili čak okreću leđa od pogleda radoznalih posmatrača, ali je njihovo prisustvo i dalje snažno. Vivijan to postiže i skrivanjem aktera u prirodno okruženje ili njihovim kamufliranjem u okolinu upadljivom odećom. Iako su njeni modeli obični ljudi koje je autorka sretala na ulicama, ne možemo reći da su njene fotografije isključivo dokumentarne, jer ih vrlo lako možemo uporediti sa editorijalima i reklamnim kampanjama modnih časopisa.

Na afrički kontinet Vivijan je došla 2002. godine i tada je, prilikom svoje posete obišla zemlje kao što su Južnoafrička republika, Kenija, Uganda, Tanzanija, Zambija. Po povratku, mnoge od fotografija su bile objavljene u časopisu za koji je u to vreme radila.
Tek 2008. godine, Vivijen ponovo putuje u Keniju i pravi seriju Flamboya. Ovog puta je sa putovanja donela pravi afrički dijamant.

Prosper

vivi01