Istorija fotografije

Iz starih kataloga

Mnogi fotografi poznaju samo digitalnu stranu fotografije, a još je veći broj onih koji smatraju da se u to neko davno, analogno vreme sve razlikovalo od stvari kakve poznajemo danas. Ipak da su stvari bile veoma slične uveriće vas i ova priča koju smo za vas “izvukli” iz neverovatnog prodajnog kataloga kompanije ICA štampanog pre tačno 100 godina. Katalog smo dobili na pozajmicu ljubaznošću gospodina Milana Radulovića i iz njega ćemo vam, u nastavcima, predstaviti sve zanimljivosti, a posebno one predmete kakve koristimo i danas. [/blockquote]
Još jedna zanimljivost na koju treba obratiti pažnju jeste da je štampa tada bila drugačija i da reprodukovanje fotografija foto postupkom i polutonskim rasterom nije bila u upotrebi pa su ustvari sve ilustracije rukom crtane u “štrihu” odnosno kao linijski crteži, slično današnjim vektorskim ilustracijama.

Uvodna ilustracija je svakako jedna od najzanimljivijih jer prikazuje spravu namenjenu lakšem fokusiranju i kadriranju na mat staklu fotoaparata – po sunčanom vremenu. Nakon podešavanja fotograf bi uklonio ovaj “gedžet”, izvukao nosač mat stakla i na njegovo mesto postavio kasetu sa foto osetljivom pločom kako bi napravio konačan snimak Mislimo da nije neophodno povlačiti analogiju sa uređajima i zaklonima kakve danas montiramo na ekran digitalnih fotoaparata.