Aktuelnosti

Izložba fotografija: „Karaš-Nera”

Bela galerija, Bela Crkva

Jun 2018, izložba fotografija

Predeo izuzetnih odlika „Karaš-Nera”

Područje oivičeno donjim tokovima Karaša i Nere odlikuje raznovrsni predeo ravničarskih meandara, bujičnih reka brdskog karaktera, sprudova i priobalnih šuma, peščarskih pašnjaka i dina. U odsečenim meandrima Karaša sačuvana je izvornost donjeg toka nekadašnje reke obrasle podvodnom, plutajućom i priobalnom vegetacijom i nastanjene retkim životinjskim vrstama. Nera je jedinstvena reka u Vojvodini, po planinskom karakteru koji „donosi” s Karpata, te pripadajućem osobenom živom svetu. Oivičen ovim dvema rekama, nalazi se Mali pesak, predstavljajući jedinstven kontrast suvih peščara i bistrih bujičnih voda. U srednjoj Evropi područja peščanih dina i otvo renih pesaka svrstavaju se u najugroženija staništa, od prioriteta za zaštitu. U skladu s tim, kod nas su zaštićene Deliblatska peščara i Subotička peščara. Neposredno uz Deliblatsku peščaru, nalazi se i Mali pesak, ali se od nje veoma razlikuje. Uzrok ove razlike, pre svega, jeste drugačiji tip korišćenja. Dok je na Deliblatskoj peščari ekstenzivno pašarenje zamrlo krajem XX veka, ovde se u kontinuitetu odvija od pamtiveka. Usled toga, Mali pesak nije obrastao invazivnim žbunjem i drvećem, pa je ovde dinski reljef najvidljiviji, populacija tekunica najveća u Srbiji, a fauna ptica grabljivica brojna i raznovrsna. Sve pomenuto čini ovo područje izuzetnim, osobenim i jedinstvenim u predeonom i biodiverzitetskom smislu, što nameće potrebu očuvanja prirodnih vrednosti i dosadašnjih načina održivog korišćenja.

Iz knjige: Fotomonografija o zaštićenom području, Predeo izuzetnih odlika „Karaš-Nera” koju je 2017. izdao Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Autonomna pokrajina Vojvodina a gde je Geza Farkaš autor najvećeg dela fotografija.

Geza Farkaš je rođen u Bečeju 1966. godine. Diplomirao je elektrotehniku 1990. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Fotografijom se aktivno bavi od 2001. godine. Učestvovao je na preko 60 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu i na devet samostalnih. Organizator pet kolektivnih izložbi fotografija. Fotografije su mu objavljene u više domaćih i stranih časopisa, kao i u dvadesetak knjiga. Fotourednik je u više knjiga uglavnom iz oblasti prirode kao što su fotomonografije: Slano kopovo i Labudovo okno iz edicije Ramsarska područja Vojvodine. Dugogodišnji član Foto saveza Srbije od koga je 2011. dobio zvanje F1. Dobitnik je više nagrada i priznanja. Osnivač je fejsbuk grupe Fotografi prirode Srbije koja broji preko 8000 članova. Osnovna preokupacija su mu makro fotografija, fotografija prirode i fotografija živog sveta. Radovi mu se mogu videti na sajtu na adresi www.photogeza.com. Živi i radi u Novom Sadu.

 

ReFoto

Author: ReFoto