Foto-škola

Jesi li VIDEO u Photoshopu

[signoff icon=”icon-commented”]Panel Timeline
Kroz ovaj panel kontroliše se pozicija svakog sloja, nosio on video-sadržaj ili neki drugi, kao i njegovo trajanje u video-materijalu koji se stvara. Ovaj panel je jedino mesto gde se može uneti i kontrolisati čitav zvučni zapis kao podloga video-materijalu.[/signoff]

[blockquote]Sve veći broj fotoaparata ima mogućnost snimanja video-sadržaja, pa je kompanija ”Adobe” odlučila da svom proslavljenom programu ozbiljno unapredi mogućnosti obrade ovakvog materijala[/blockquote]

”Pokretne slike” u Photoshopu!

Photoshop još od verzije CS4 može da uvozi video-sadržaj i da ga smešta u tzv. video-slojeve. Mogućno­sti obrade tog sa­držaj­a bile su minimalne i najveći domet bio je da se preko video-zapisa stavi neki drugi sloj (tekst ili nešto slično­) i odredi mu se trajanje u sekve­nci. Verzija CS6 donosi stvarno koristan i upotrebljiv sistem za rad ”pokretnim ­slikama”, pa realno od ove verzije može­te da računate video-montažu kao još jednu mogu­ćnost Photoshopa. Danas skoro da nema uređaja koji ima sočivo­ i senzor na sebi, a ne može da snima video-sadržaj. Nekada su to bili kompaktni fotoaparati i mobilni telefoni, dok danas skoro svaki savremeni D-SLR foto­aparat ima mogućnost snimanja videa, pa sve veći broj korisnika upotrebljava ovu opciju. Zbog toga se video-materijal­i sreću na svakom korak­u i sastavni su deo našeg načina info­rmisanja. I fotografijom i video-zapisom ljudi imaju potreb­u da zabeleže svet oko sebe, pa odluka kompa­nije ”Adobe” da Photoshop dobije i ovu opciju, jednostavno zadovoljava i ovu potrebu. Kroz ovaj prikaz videćete koliko se uspelo u ovom smelom poduhvatu.

[signoff icon=”icon-pin”]Video grupe i slojevi Video-zapis čuva se u specijalnim slojevima, tzv. video-­slojevima. Novitet su ”video-grupe” unutar kojih se smešta više video-slojeva, tj. video-zapisa, tako da oni čine sekvence video-materijala. Ove grupe i slojevi mogu se, naravno, videti iz panela Layers, ali se glavna kontrola nad njima sprovodi kroz panel Timeline, koji se poja­vljuje u dnu radne površine programa. U oba panel­a mogu se videti video-grupe i video-slojevi, kao i njihov raspored. U panelu Layers raspored je standarno vertikalan, dok je u Timeline on horizontalan, što je srodnije ljudskom poimanju­ vremena. Verti­kalni raspored panela Layers je trans­ponovan u horizontalan, gledano zdesna nalevo. Svaki panel video-slojevima daje neke speci­fične kontrole, pa su oba neophodna za uspešan rad.[/signoff]

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Refoto 98 koji možete poručiti na: ReFoto+stari brojevi

<!–more–>

Uvoz video-zapisa

Standarno, komandom Open, mogu se uvesti različiti video-formati: mpg, mp4, m4v, mov, avi, i MPEG-2 ako računar ima instaliran kodek (compressor/decompressor) za ovaj tip video-zapisa. Ako se izabere više fajlova istovremeno, oni će biti ubačeni jedan za drugim u istu video-grupu. Njihov međusobni raspored kasnije se može promeniti kroz panele Layers i Timeline. Naknadno dodavanje video-zapisa obavlja se preko komande Place iz menija File. Nov zapis biće ubačen iza selektovanog zapisa u panelu Timeline, a u panelu Layers iznad selektovanog sloja.

Dužina trajanja sekvence
U video-montaži zgodno je da korisnik može podesiti početak i kraj svake sekvence, bez obzira na njeno originalno trajanje. Naravno, alatka Crop ovde neće biti od pomoći, već se za to koriste vrlo intuitivne kontrole s panela Timeline. Kada se kursorom miša priđe početku ili kraju video-zapisa, kursor će dobiti specifičan oblik koji liči na uglastu zagradu sa dvosmernom strelicom (videti sliku), što znači da se na tom mestu može skraćivati ili produžavati trajanje određene sekvence. Naravno, video-zapis u određenoj sekvenci ne može da se produži više od svog stvarnog trajanja, ali kod statičkih sekvenci (slike, tekst…) dužina njihovog prikazivanja može se produžavati.

 Mešanje videa kroz grupe
Glavna svrha video­ grupa jeste mogućnost preklapanja različitih sadržaja jednog preko drugog. Ovo pruža sjajne mogućnosti za preklapanje više video-zapisa, što može da stvori vrlo zanimljive ”umetničke” efekte. Velika korist ove opcije jeste i u tome što se u video-grupi mogu naći slojevi s tekstom, crtežima i slikama, što omogućava da se za vrlo kratko vreme naprave zanimljivi promotivni ”filmići” s raznim propratnim informacijama. Zamislite samo mogućnost da napravite kratki film s nekog putovanja ili događaja kojem ste stavili zanimljiv naslov, poneki šaljivi ”balončić” s tekstom i sve to za kratko vreme, koristeći postojeću bateriju Photoshop alatki!

Pomeranje slojeva
Bilo koji sloj koji se nalazi u video-grupi može da se po ”platnu” (Canvas) pomera na određeni način. Pomoćni panel Motion omogućava različita pomeranja sloja u vremenu – nude se Pan (pomeranje sloja u neku stranu pod izabranim uglom); Zoom (uvećavanje ili umanjivanje sloja u izabranu stranu); Pan & Zoom (pomera sloj u stranu pod izabranim uglom i istovremeno uvećava ili umanjuje njegov prikaz); Rotate (postepeno rotira prikaz u pravcu kazaljke na satu ili obrnuto) i Rotate & Zoom (rotira sloj i istovremeno uvećava ili umanjuje njegov prikaz). Da bi se aktivirala ova opcija dovoljno je samo desnim tasterom miša kliknuti na željeni sloj u panelu Timeline ili kliknuti na trougao u gornjem desnom uglu sloja u istom panelu.

Muzička podloga
Video-materijal koji se pravi u Photoshopu CS6 može da, pored zvučnog zapisa koji je snimljen zajedno s videom, ima i neku drugu zvučnu podlogu, što otvara vrata za pravljenje još kvalitetnijih ”filmića”, bilo da je to audio-komentar ili jedostavno neka prateća muzika. Ovi dodati audio-materijali smeštaju se u poseban ”kanal” za zvuk. U ovaj ”kanal” moguće je uvesti više zvučnih zapisa, koji se nastavljaju jedan iza drugog, podesiti njihovo trajanje i međusobno preklapanje (tranzicija). Moguće je, takođe, napraviti više ”kanala” za zvuk, što otvara mogućnost za dodavanje naratora ili nekih efekata. Zvuk, snimljen zajedno s videom, može se mešati sa zvukom koji se nalazi u audio-kanalu, pa je uz malo veštine moguće napraviti zanimljive efekte­. Jačina zvuka, kao i postepenog­ ”ulaska” i ”izlaska” zapisa, može se kontrolisati preko pomoćnog panela Audio, koji se pojavljuje kada se klikne desnim tasterom miša na neki od audio-zapisa. Na istom pomoćnom panelu moguće je i potpuno isklju­čiti jačinu zvuka zapisa opcijom mute, što je zgodn­o za situacije kada se probaju različite varijante, bez brisanja samog zapisa (slično ”gašenju oka”, tj. isključenju vidljivosti sloja na panelu Layers). Zvučnim zapisima se, kao i onim za video, mogu odrediti početak i kraj gde se, kada je kursor miša na krajnjim tačkama zapisa, pojavljuje isti ”alat” za ovu operaciju.

Multipraktik
Photoshop sve više postaje višenamenski ”multipraktik” program koji, pored obrade bitmapa, radi i vektorskom grafikom, 3D crtežima, a s verzijom CS6 korenito su pojačani obrada videa i rad tekstom. Ovo nije prvi put da su kreatori grafičkog softvera želeli da naprave jedan program koji će moći da obrađuje različite grafičke sadržaje. Još početkom devedestih ”Harward Graphics” težio je postignuću ovog cilja, ali bez većeg uspeha. Corel je kroz verzije dodavao svom najboljem programu – Draw – mnoge mogućnosti, ali je to često bilo nezgrapno i prilično neupotrebljivo. ”Adobe” je očigledno uspeo da reši ovu zagonetku. U čemu se krije tajna uspeha? Ima ih nekoliko. Prvo, ”Adobe” nije ove opcije ugrađivao tek da bi nešto dodao, već kao odgovor na potrebu korisnika; drugo – svaki dodatak temeljno je testiran velikom bazom beta testera (koji umeju nemilosrdno da odbace neku opciju ako nije dobra, čemu sam kroz godine bio svedok); i treće, mislim i najvažnije, ”Adobe” poseduje potrebne tehnologije i alate kojima može da kreira vodeći softver za obradu materijala za različite medije. Sve ovo omogućava Photoshopu da uvek ide u korak s vremenom.

Proverene Photoshop cake  na video-sloju
Video-sloj ponaša se skoro isto kao svaki drugi sloj. Na njega se mogu primeniti maske i svi efekti Stila sloja, oni se mogu pomerati u odnosu na ”platno” (Canvas) i ”skalirati”, tj. povećavati i smanjivati. Bojenje, kloniranje i drugi retuši, kao i brisanje gumicom mogu se primeniti, ali je njihov efekat vidljiv samo na jednom frejmu, što se odlično može iskoristiti za pravljenje efekta starog i izgrebanog filma. S obzirom na to da je video-sadržaj dinamičan i promenljiv u vremenu, primena svih ovih mogućnosti drugačija je nego kod statičnih slika kojima smo svi navikli da radimo u Photoshopu. Neke od primena mogle bi biti mogućnost da se više video-zapisa istovremeno ”vrti” na ekranu, što otvara vrata za zanimljive efekte (”slika u slici”, ekran podeljen na više celina u kojima se prikazuje druga sekvenca…), ili da se deo jednog video-zapisa vidi kroz drugi.

Podešavanja za čudesne efekte
Fantastična stvar jeste mogućnost primena različitih Podešavanja (Adjust­ments) na video-sloj. Da bi ovo radilo, potrebno je da se na video-sloj primen­e Slojevi za podešavanje (Adjustment Layers), dok Podešavanja iz menija ImageAdjusments imaju efekat samo na jednom frejmu. S obzirom na to da se Slojevi za podašavanje mogu mešati, efekti koji se mogu dobiti ograničeni su jedino maštom korisnika i, što je važno, mogu se uvek promeniti ili ukinuti, jer Slojevi za podešavanje rade bez stvarne promene piksela.

Izvoz u pregršt formata  
Kada korisnik završi sa svojom video-montažom,potrebno je napraviti poslednji korak – izvoz u odgovarajući format! Da se ”Adobe” nije šalio kada je rešio da doda video-montažu u Photoshop, vidi se i po tome što je ponuđen izuzetno širok spektar opcija za najrazličitije potrebe korisnika, od izvoza za Apple i Android telefone, YouTube, do profesionalnih TV formata. Na korisniku je samo da zna gde želi da se njegov video ”vrti” i da podesi odgovarajuće parametre.

Pametni filtri
Da zabava video-montažom bude još veća, na video-sloj mogu se primeniti i filtri. Da bi se filtri primenili na čitav video-sloj, potrebno ga je prethodno pretvoriti u Pametni objekat (Smart Object) i onda se filtri primenjuju kao Pametni filtri. Lepota rada Pametnim filtrima jeste u tome što su oni nedestru­ktivni po original, pa se korisnik uvek može vratiti na izvorni materijal. Takođe, oni se mogu uvek ukinuti i promeniti, a međusobni odnos im se može menjati ili različitim mešanjima ili rasporedom. Photoshop je poznat po svojim odličnim filtrima, pa mogućnost da se oni koriste na video-materijalu nateraće i korisnike programa PremierPro da im ”pođe voda na usta”.

Prava mera za video-amatera
Kada sam prvi put probao verziju CS6, nisam se nešto posebno obradovao poboljšanjima na polju obrade videa. Upoznajući opcije koje su došle, uviđam da su programeri kompanije ”Adobe” (bili oni iz Indije ili Amerike) uradili odličan posao. Uspeli su da obradu jednog, do sada netipičnog sadržaja za Photoshop, uklope u postojeće alate i procedure na koje su korisnici navikli. Kao neko ko se nikada do sada nije bavio video-montažom, a kome je Photoshop jedan od osnovnih alata, našao sam da mi je bilo izuzetno lako da ovladam čitavim procesom i tehnologijom rada kroz poznato okruženje i bliske mi alatke. Obilje opcija koje se nude u obradi videa u potpunosti zadovoljavaju moje video-amaterske potrebe. ”Adobe” u svom ”arsenalu” ima PremierPro, namenjen profesionalnoj video-montaži, pa je sada ovom dopunom u Photoshopu zadovoljio amaterske video-pregaoce. Unapređenjem na polju obrade video-sadržaja Photoshop je postao još bolji, moćniji i upotrebljiviji program za sve koji se bave obradom slika, bile one pokretne ili ne.