Blog

Kad papirna čaša postane refleksija

Berk Armagan je samouki umetnik i putnik iz Turske koji koristi moć svog umeća na papirnim čašama kao medijum. Berk obično odlučuje šta da nacrta pre nego što poseti lokaciju, ali se ponekad inspiriše ulicama i zgradama na mestima. Sve se pravi na putu. Kao turista koji se većnu vremana bori za kampove, on ima ograničeno vreme i teške uslove za rad sa njegovim materijalom, ali on smatra da je i to važan deo ovog njegovog fenomenalnog iskustva sa impozantnim rezultatima.

ReFoto

Author: ReFoto