Zanimljivosti

Kodak reklame na posterima od 1888. do 1940.

Poznato je da je poslednju deceniju XX veka fotografsku scenu obeležila pojava velikog broja proizvođača fotoaparata i fotografske opreme. U borbi za tržište većina njih se reklamirala na različite načine. Počev od prvog, sada već kultnog slogana ’’Vi pristisnite dugme, mi radimo ostalo’’ Džordž Istmen (George Eastman) i njegova firma ’’Istmen Kodak Kompanije’’ (’’Eastman Kodak Company’’) su od samog početka razumeli i iskoristili moć reklame.

The Kodak Girl

Kodak devojka

Svaki novi model Kodakovog fotoaparata ili drugog proizvoda pratili su slogani ’’Kodak kod kuće’’, ’’Kodak dok putujete’’, ’’Ponesi Kodak sa sobom’’,  ’’Dani odmora, su Kodakovi dani’’ i mnogi drugi. Ispod nekih od njih išli su tekstovi različite sadržine između ostalog i:’’Putnici i turisti: Koriste je da bi napravili živopisne dnevnike o svojim putovanjima…Biciklisti i veslači: Mogu da je ponesu tamo gde bi veća kamera bila nepodesna zbog težine…Prekookeanski putnici: Fotografišu saputnike na palubi parnog broda….’’ Iako je su ovaj i drugi oglasi kao i slogani bili namenjeni ljudima različitih profesija i interesovanja sve njih je pratila fotografija ili crtež sa čuvenom ’’Kodak devojkom’’.  Prvi put se pojavila na fotografiji iz 1893. godine kao žena koja drži fotoaparat u rukama i gleda direktno u posmatrača.  Po mnogim istraživačima fotografije personifikovala je slobodnog amatera. U decenijama koje su usledile dobila status simbola koji je obeležio američku kulturu.

The Kodak Girl Poster

Popularnost ’’Kodak devojke’’ je počela da raste kada je Kodak 1900. godine pustio na tržište još jedan poznati i po ceni pristupačan model ’’Boks Brauni’’ (’’Box Brownie’’) koji je tokom prve polovine XX veka nastavio da se usavršava. Zahvaljujući dimenzijama i sistemu funkcionisanja Boks Brauni kao i prvi Kodakov fotoaparat iz 1888. godine  je svako mogao da koristi. Fotografije, ali pre svega slike i crteži sa Kodakovom devojkom su se nakon toga sve više pojavljivali u novinama, časopisima, Kodakovim brošurama i katalozima ili štampani u formi razglednica i postera velikog formata. Izuzev na prvoj, na ranim fotografijama ili slikama ova mlada žena je uglavnom prikazana u svom domu kao majka koja fotografiše decu u igri ili specijalnim prilikama, a ponekad i kako pozira sa fotoaparatom u dvorištu, na ulici, nekom brežuljku.

Kodak Poster

Jelena Matić

Author: Jelena Matić