Kolekcionarstvo

Minolta Super A

Prosto je neverovatno koliko dobro i solidno izgleda ovaj Minoltin aparat sa daljinarom i izmenljivim objektivima. Klasika iz 1957. godine. Sve čist metal i samo malo bakelita oko okulara. Ali, pogledajmo model Super A pobliže. Zaobljeni dizajn, bez preterano oštrih ivica deluje zaista prijatno. Posmatrano sa gornje strane krajnje levo je dugme za vraćanje snimljenog filma u kasetu sa sklopljivom polugom u njemu. Posle toga su šine za pribor, ispred kojih je regulator ekspozicija centralnog zatvarača Seikosha MX (B, 1 -1/400sec) čije su lamele smeštene iza objektiva. Ovaj regulator  je tako konstruisan da se može ’’kuplovati’’ sa selenskim svetlomerom specijalno konstruisanim za Super A. Kada smo već kod svetlomera napomenimo da je postojala i velika okrugla ’’buster’’ selenska ćelija sa povećanom osetljivošću. Dalje nalazimo okidač,  automatski brojač snimaka i polugu za premotavanje filma jednim dužim ili sa više kraćih poteza i sa podsetnikom za osetljivost i vrstu filma u aparatu.

Na prednjem delu aparata su prozori tražila i daljinara, objektiv sa sistemom uoštravanja, kao i regulator M ili X sinhronizacuje zatvarača. Ispod prozora daljinara je mali, gotovo nevidljivi, pravougaoni otvor koji pokazuje crvenu boju kada je film premotan i aparat spreman za snimanje.

Okular tražila je ,naravno, na zadnjem delu aparata, ispod njega smešten je kalkulator dubinske oštrine. Na donjem delu je navoj za stativ i dugme za oslobađanje filma pre njegovog vraćanja u kasetu.

Za Super A napravljeno je sedam objektiva: Rokkor 3,5/3,5cm, Super Rokkor 1,8/5cm, Super Rokkor 2/5cm, Super Rokkor 2,8/5cm,  Super Rokkor 2,8/8,5cm, Tele Rokkor 3,8/10cm i Tele Rokkor 4,5/13,5cm. Zanimljiv je način izmene objektiva na modelu Super A. Ovde se menja samo optika (sa blendom) dok je mehanički sistem podešavanja oštrine fiksiran za samo telo aparata i ne skida se sa njega. Time su izmenljivi objektivi dobili povoljniju cenu, ali su objektivi dužih žarišnih daljina zahvaljujući ovakvoj konstrukciji, ograničeni u pogledu najmanje udaljenosti snimanja. I na kraju još jedna zanimljivost. Ako na objektivu, pored ostalih detalja piše Chiyoko, taj objektiv je pravljen pre 1958. Objektivi napravljeni 1958. godine i kasnije imaju oznaku Chiyoda Kogaku.