Studio

Njegovo studijsko visočanstvo – Kišobran I deo

Studijski kišobrani velikih dimenzija

Nakon tekstova koji su nas uveli u svet studijske rasvete, logičan sled stvari nalaže nam da se u narednim brojevima upoznamo s modifikatorima svetla bez kojih je rasveta kojom raspolažemo najčešće beskorisna. Posedovanje svetlosnih izvora, bili oni konstantni ili trenutni samo su osnovna i nužna pretpostavka za dobijanje kvalitetne studijske fotografije.

Danas na tržištu, na sreću, postoji wholesale jerseys China veoma veliki izbor profesionalnih svetlosnih modifikatora, ali i jeftinijih, kineskih, no uvek je važilo pravilo: ”Koliko para, toliko i muzike”. Ruku na srce, u praksi se pokazalo da i jeftinija varijanta sasvim dobro ”odrađuje” posao, čak možemo reći na osnovu iskustva da danas kineska rasveta počinje da biva sve zastupljenija, što zbog cena, ali i vidnog napretka u kvalitetu izrade. Koji će semodifikator svetla koristiti sacar zavisi od posla koji je pred vama i kakvu atmosferu na fotografiji želite da postignete. Nekad je to meko, raspršeno svetlo bez senki ili svetlo s puno detalja u svim partijama fotografije (”tvrdo ili oštro svetlo”). U nekim wholesale jerseys slučajevima će se od vas tražiti (na primer, kod snimanja enterijera) da fotografija obiluje kontrolisanim senkama koje su u biti replika uobičajenog ambijentalnog svetla kojim ste okruženi. Tvrditi da postoji univerzalno pravilo o tome koju vrstu modifikatora koristiti, potpuna je besmislica, jer se upravo u njihovom izboru ogleda kreativnost i poznavanje tehnike studijskog snimanja.

No, da konačno predstavimo jedan konkretan modifikator svetla, a to je cheap nba jerseys studijski foto-kišobran. Ako se vratimo malo u prošlost, u istoriju fotografskih studija, videćemo da je on pored reflektujućih površina koje su se koristile u ”glass studiju”, a koriste se u velikoj meri i danas, bio prvi ozbiljan modifikator svetla. Kada govorimo o ovoj vrsti modifikatora moramo napomenuti dve bitne stvari: kakva je zapravo njegova uloga u kreiranju svetla i koje vrste foto-kišobrana postoje.
Osnovna namena ovog modifikatora jeste da ”rasprši svetlo na određenu površinu” i da ga na način, koji vi želite, usmeri na objekat snimanja. Ova vrsta modifikatora deli se na: mat reflektujući beli, srebrni reflektujući, mat reflektujući zlatni, transparentni (propusni) beli.
Upotreba foto-kišobrana u fotografskom studiju veoma je široka. Koriste seza snimanje portreta, u modnoj, utilitarnoj, kreativnoj fotografiji itd. Koja vrsta od nabrojanih će biti upotrebljena zavisi umnogome od vaše kreativnosti. Bitno je napomenuti da je veličina kišobrana (misli se na prečnik) od izuzetne United važnosti za rezultat snimanja. Kišobrani većeg prečnika, u principu, daju mekše svetlo i pokrivaju veću površinu snimanja, dok je prednost kišobrana manjeg prečnika ”ravno” (flat) svetlo, što je često i potrebno. Pri radu s kišobranima mora se voditi računa da oni daju efekat vruće tačke (hot spot) tako da, recimo, pri snimanju portreta morate ga pažljivo usmeriti, pogotovu vodeći računa o licu modela. Vruća tačka javlja se iz centralnog dela kišobrana, jer na njega pada najveći intenzitet svetla s izvora.

Važno je napomenuti da su prostorni uglovi raspodele svetlosnog toka, za slučaj opcije reflektovanog svetla (srebrni ili mat), i opcije propuštenog svetla različiti. Kišobrani namenjeni radu u studiju, koji reflektuju svetlo (bili oni mat beli, ili reflektujući) raspršuju svetlo pod manjim prostornim uglom, u odnosu na varijantu kišobrana koji propušta svetlo. Rezultat je da se kod reflektovanog svetla javljaju oštrije senke nego kod propuštenog svetla. Često se ne obraća pažnja na to koji reflektor se postavlja na glavu blica ili permanentne rasvete. Uloga ovih reflektora jeste da usmeri svetlo na kišobran i oni se definišu prečnikom i uglom pod kojim se svetlo emituje s rasvetnog tela. Kada kupujete éphémères usmerivače, trebalo bi uzeti najmanje dva: s malim uglom (do približno 56o ) i većim uglom (do oko 70o ). Ugao reflektovanog svetla s kišobrana u velikoj meri zavisi upravo od izbora usmerivača. Na usmerivače je moguće postaviti i kružne ”saće”, ili želatinske filtre neutralne gustine. Uloga im je da dodatno omekšaju svetlo, kao i da s izvora svetla svetlosni zraci padaju na kišobran već delimično modifikovani. Pri upotrebi studijskih foto-kišobrana izuzetno je važno proceniti rastojanje od izvora emitovanja svetlosti prema objektu snimanja, jer se svetlo potpuno različito manifestuje.Na primerima koji su dati u prilogu biće prikazane različite varijante snimanja u funkciji rastojanja izvor svetla – objekat snimanja. Povećanjem ovog rastojanja izbegava se pojava vruće tačke, ali, s druge strane, kišobran pokriva veću površinu, što neki put može da zasmeta.

Srebrni reflektujući kišobran

Sasvim očekivan rezultat, jer je upotrebljen srebrni reflektujući kišobran koji daje dosta usmereno i oštro svetlo. Free Očigledno da ova postavka cheap jerseys ne daje dobar rezultat. I u ovom slučaju moguće je napraviti dobar snimak, naprimer dodatkom dopunskog ili fil svetla.

Kišobrani koji reflektuju svetlo

Reflektujući kišobrani su modifikatori koji se najčešće koriste i omogućavaju da se svetlo usmeri na objekat snimanja. Postoji, pri tome, mogućnost da se promenom ugla pod kojim svetlo pada na objekat menja intenzitet svetla po zahvaćenoj površini koja se snima. Izrađuju se u širokom spektru boja, pri čemu svaki od njih The ima posebnu namenu. Kišobrani su dobar izbor za manipulaciju svetlom, u smislu mekoće (difuznosti), usmerenosti i pokrivanja površine snimanja. Softboksovi pružaju bolju kontrolu svetla, jer daju usmereniji svetlosni tok i pri tome pokrivaju manju površinu. Ponekad je to potrebno za određenu vrstu snimanja, međutim znatno smanjuju intenzitet propuštenog svetlosnog toka, što u praksi znači da morate raditi sa snažnijim izvorima, odnosno sa više Ws (džula) po jednom izvoru.

Srebrni reflektujući kišobran

Srebrni reflektujući kišobran

 

Ostatak članka i sve primere možete pogledati u ReFoto 92 koji možete poručiti na Refoto pretplata + stari brojevi

 

  • !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?’http’:’https’;if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+’://platform.twitter.com/widgets.js’;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, ‘script’, ‘twitter-wjs’);
  • lang: en_US