Aktuelnosti

Nova izložba Prirodnjačkog muzeja „Okom prirodnjaka“

Galerija Prirodnjačkog muzeja, Mali Kalemegdan 5, Beograd, petak, 31. maja 2019. godine u 14 časova.
Autor izložbe je Milan Živković, fotograf

Na izložbi će biti predstavljeno 70 umetničkih fotografija iz najskrivenijih i teško uhvatljivih detalja prirode Srbije, koje otkriva istančano i iskusno oko prirodnjaka. Sedmoro fotografa prirode: Saša Preradović, Predrag Petković, Geza Farkaš, Ivana Orlović Kranjc, Janez Kranjc, Violeta Milutinović i Zoran Milutinović, predstaviće po 10 svojih izuzetnih autorskih fotografija na kojima je ovekovečena priroda Srbije. Ovog puta akcenat je na fotografijama kičmenjaka, jer upravo su ove životinje najmanje zastupljene u fotografijama prirode. Ono što je još posebno zanimljivo na ovoj izložbi jesu dva bračna para koji funkcionišu kao mali fotografski timovi.

Okom prirodnjaka zabeležene su sekvence iz života dupljara, mekušaca, paukova, insekata, zglavkara, riba, vodozemaca, gmizavaca, ptica i sisara sa područja Srbije, čiji predstavnici uglavnom žive skriveno i koje je izuzetno teško fotografisati. Prirodnjačke fotografije imaju naučnu vrednost, jer su na njima zabeležene informacije o vrstama, lokacijama i vremenu snimanja, čime se dokumentuju brojni podaci o prirodi Srbije. Zbog svojih estetskih vrednosti i kompozicije, tanka je linija između dokumenta i umetnosti, i one dodatno svedoče o harmoniji koju nalazimo u prirodi.

Prirodnjački muzej ima veoma specifičnu funkciju, a to je čuvanje istorije prirode. Iako se evolutivne promene ne mogu videti u periodima definisanim našim životima, promene klime i pre svega ekosistema koje nastaju prvenstveno kao posledica delovanja čoveka, dovode do jasno vidljivih promena, često drastičnih i zastrašujućih. Biljke i životinje sačuvane u zbirkama imaju ogromnu važnost kao dokaz postojanja određenih vrsta, ali one male stvari koje čine život mogu se sačuvati samo na dva načina: da se opišu ili snime. Ova izložba predstavlja uvod i poziv za budući istoimeni konkurs za najbolju fotografiju prirode koji ćemo uskoro najaviti.

Na izložbi će biti izložene fotografije prirode formata 60 x 42 cm urađenih prema principima Epson Digigraphie procesa koji postavlja standard u arhiviranju, sa pratećim potrebnim sertifikatom, koji svedoči da su fotografije izrađene uz poštovanje rigoroznih muzeoloških arhivnih standarda. To podrazumeva nepromenjenu trajnost više stotina godina. Ovakav kvalitet je obavezujući za muzejsko arhiviranje fotografija u boji.

Ulaz na izložbu je besplatan. Izložba će biti otvorena do polovine jula 2019.

ReFoto

Author: ReFoto