O Nama

ReFoto sajt za fotografiju pokrenula je redakcija časopisa za kulturu fotografije ReFoto koji se na našem tržištu prvi put pojavio 1996. godine, a svoje poslednje izdanje je imao u junu 2015. godine sa 117. brojem. Širok spektar tema iz svih oblasti fotografije koje je pratio ReFoto časopis obrađivaće se i prezentovati na ovom sajtu sa fokusom na aktuelnosti i komunikaciju s posetiocima sajta.

Sajt nudi članke iz oblasti fotografskog zanata, obrade i plasiranja fotografija, portfolia renomiranih domaćih i stranih fotografa, prikaz najnovije foto-opreme, aktuelne informacije o izložbama, konkursima, radionicama, festivalima…
ReFoto sajt nastavlja tradiciju koju je imao časopis kao dominantno regionalno glasilo u oblasti fotografije.

Nepregledno polje fotografskog zanata ali i umetnosti obrađivaćemo kroz razna portfolia renomiranih domaćih i stranih fotografa, prezentovati najnoviju foto-opremu i, naravno, objavljivati foto-konkurse i komentarisati najuspešnije fotografije naših čitalaca. ReFoto škola fotografije u kojoj se obrađuju razne teme iz tehnike fotografisanja biće aktuelna svakog meseca i o njoj možete više pročitati na skola.refoto.rs

Informacija, edukacija i prezentacija jesu naši osnovni motivi, a saradnja sa čitaocima jedan od ključnih elemenata uspešnosti i popularnosti ReFoto brenda.

O ČASOPISU

ReFoto je bio časopis posvećen kulturi fotografije. Pokrenut još davne 1996. godine pod nazivom FOTO sa tada izdata tri broja. Posle pauze od pet godina časopis je ponovo izašao u aprilu 2001. Do 2008. godine časopis je izlazio redovno svaka dva meseca. U februaru 2008. promenjen je dizajn i od broja 45 do 107 časopis je izlazio mesečno, 11 puta godišnje (jul-avgust kao dvobroj). Sa 108. izdanjem (decembar 2013.) vraća se na dvomesečnu periodiku, dok u junu 2015. godine izlazi poslednji 117.broj. Bar za sad:)

Osnivač časopisa Slobodan Vukadinović

Izdavač STUDIO ONE, Beograd, Pčinjska 15a

Tel. 011/34-49-641

Faks. 011/78-60-234

Direktor Marija Vukadinović, marija.vukadinovic@studioone.rs

Glavni i odgovorni urednik Milan Živković, milan.zivkovic@refoto.rs
Izvršni urednik časopisa Ivana Tomanović, ivana.tomanovic@refoto.rs

Novinari: Slobodan Vukadinović, vukadinovic.slobodan@refoto.rs; Milomir Mihailović, mihailovic.milomir@refoto.rs, Tomislav Iliev Iliev.tomislav@refoto.rs, Asim Krkalic, krkalic.asim@refoto.rs, Goran Božinoski, bozinoski.goran@refoto.rs, Goran Brbot, brbot.goran@refoto.rs

Urednik tehnike Boris Bjelica, boris.bjelica@refoto.rs

Urednici: Danilo Tošić, danilo.tosic@refoto.rs i Petar Vukadinović, petar.vukadinovic@refoto.rs, Milena Ilić milena.ilic@refoto.rs

 Saradnici: Milica Mrvić, Srđan ”Abdee” Abdijević, Zoran Imširagić, Svetislav­ V. Dragović, Vladimir Červenka, David Pujado, Miroslav Nikoljačić, Imre Szabó, Jelena Matić, Marija Milovanović-Maksimović, Fadil Šarki, Uglješa Dapčević, Ljubica Lazić, Predrag Vučković, Željko Mandić, Sandra Vitaljić (Hrvatska), Damir Tiljak (Hrvatska), Vojin Mitrović (Pariz)