Kolekcionarstvo

PATENT ETUI 6,5×9

Ovaj pločaš, ali smanjenih dimenzija u odnosu na tadašnje pločaše,  napravila je nemačka fabrika Kamera Werkstatten Gute&Thorch iz Dresdena, skraćeno nazvana  KW. Kada smo već kod fabrike, reći ćemo da je to ona fabrika koja je kasnije, u Istočnoj Nemačkoj dobila ime VEB Pentakon, i postala poznata po proizvodnji 35mm refleksnih fotoaparata sa imenom Praktica. Upravo te smanjene dimenzije, a i atraktivan dizajn, proslavile su Patent Etui i on je i danas zanimljiv fotografski aparat.

Postoji više različitih podataka o prvoj pojavi Patent Etuia (1923. ili 1924. godine), što je sa ove vremenske distance potpuno nevažno. Aparat  se isporučivao sa mogućnošću izbora više objektiva: Tessar, Trioplan, Radionar, Unofocal ili Eurynar svetlosnih jačina 4,5 do 6,3  u centralnim zatvaračima Vario Ibsor  ili Compur. Ima primeraka Patent Etuia sa Xenarom 4,5, ali i sa Elmarom  4,5/105mm.Postojale su verzije aparata sa standardnom ili duplom izvlakom poda, koja je uvodila ovaj simpatični aparat u makro područje snimanja (do odnosa 1: 1). Konačno  1934. godine stiže i Patent Etui sa daljinarom.

Kolekcionarske vrednosti Patent Etuia se kreću od 60 evra za najjednostavniji crni model do 150 za aparat sa braon mehom, 180 za sivi i 200 za  onaj sa crvenim ili plavim mehom. Crni meh i daljinar u sklopu aparata vrede takođe 200 evra.

Sličan, ’’tanki’’ aparat istog formata,  Plan Primar, nekoliko godina kasnije (1932.) napravila je i nemačka fabrika Kurt  Bentzin iz Gorlitza a kasnije i japanska firma Prince pod nazivom Peerless.

KW fabrika je pravila i Patent Etui formata 9×12 cm. Sa  crvenim ili plavim mehom Patent Etui ovog, većeg formata dostiže 240 evra.