Konkursi, Konkursi u svetu

Poziv za dopinos digitalnom arhivu Foto saveza Srbije

© Jelena Micić

© Jelena Micić

Foto savez Srbije poziva svoje članove da učestvuju u godišnjem projektu prikupljanja fotografija koje će sačinjavati Digitalni arhiv FSS-a. Projekat „Digitalni arhiv FSS-a“, pokrenut krajem decembra 2012. godine, do sada je podržalo preko 40 autora sa više od 250 fotografija nastalih u rasponu od 1970. do 2012. godine.

Foto savez Srbije već dugi niz godina organizuje izložbu najnagrađivanijih fotografija „Na tragu svetlosti“, a fotografije sa ove izložbe čine značajan deo novije arhivske građe. Starija građa arhiva se prezentuje u vidu izložbi „Biseri srpske fotografije“ 2010. i „EX – Experiment and Explore“ 2014. godine (otvaranje je 14. januara 2014. u 19h, galerija SKC, Kralja Milana 48. Beograd).

Planirano je da se prikupljene i arhivirane fotografije, koje možete poslati za Digitalni arhiv, koriste u svrhu izlaganja i istraživanja (estetika, istorija umetnosti, antropologija, sociologija), kao i za predstavljanje FSS-a. Poslate fotografije se pohranjuju na hard disk i čuvaju u FSS-u.

Pošaljite svoje fotografije i učestvujte u stvaranju istorije!

© Žarko Aleksić

© Žarko Aleksić

Molimo vas da pažljivo pročitate detalje poziva i pratite uputstva poziva kako bi prikupljena građa bila uspešno katalogizovana.

USLOVI

AUTOR treba da ispunjava sledeće uslove:
– da je izmirio svoje obaveze za 2013. godinu FSS-u;
– da su fotografije koje šalje nastale u periodu od januara do kraja decembra 2013. godine;
– da uz fotografije priloži i popunjenu prijavu – Образац за Дигитални архив ФСС – koja se može naći na: http://test.fotoss.org/?page_id=121

FOTOGRAFIJE:
– Svaki autor ima mogućnost da pošalje do 4 fotografije;
– Fotografije treba da budu u digitalnom formatu (.jpg ili .tiff). Autor može poslati i analogne fotografije, koje treba prethodno skenirati;
– Rezolucija: 300 dpi;
– Preferirane dimenzije: kraća strana 30 cm (30×30 cm, 30×40 cm, 30×45 cm), za panorame – duža strana do 45 cm
(Ukoliko tehnički uslovi ne dozvoljavaju, kraća strana može biti 20 cm).

PREDLOG ZA IZBOR FOTOGRAFIJA:
– Fotografije bi trebalo da na najreprezentativniji način oslikavaju rad autora u toku 2013. godine, odnosno da nose autorski pečat;
– Podstičemo autore da pošalju fotografije izabrane po sopstvenom nahođenju i nezavisno od toga da li su da sada predstavljene javnosti.

ROK: 28. februar 2014.
KONTAKT: digitalniarhiv.fotoss@gmail.com

Za dodatna pitanja obratite se na mejl.

© Aleksandra Leković

© Aleksandra Leković

ReFoto

Author: ReFoto