Saveti

Predavanje “Autorska prava” I. Szabo i B. Ivanišević

Bili smo u okviru Belgrade Photo Month festivala na predavanju fotografa Imre Szaba i advokata Bogdana Ivaniševića (BDK Advokati) u UK Parobrodu. Tema predavanja je bila fotografija i autorska prava fotografa. Na primerima koji su nam prezentovali Szabo i Ivanišević, diskutovali smo o pravima kako i moralnim tako i umetničkim. Predavanje se pretvorilo u interaktivnu tribinu, gde su pojedini gosti izlagali svoje slučajeve.

Author: Marija Vukadinović