Fotografi

Simon Norfolk

Prolaznost mesta u trenutku vremena ”Afganistan: Chronotopia” 

 

Prilikom svoje posete u Avganistanu 2002. godine, fotograf Simon Norfolk je napravio seriju fotografija pod nazivom Afganistan: Chronotopia, a zemlja kao što je Avganistan podstakla je autora da svoje fotografije koncipira u novom svetlu. U gradu u kojem su svakodnevno prisutni strah i ubistva, Norfolk se našao u dilemi na koji način treba predstaviti Kabul: iz perspektive uplašenog vojnika, stanovnika grada ili ostati na distanci od svakodnevnih dešavanja? Norfolk je otišao u istraživanje onih, naizgled, malo manje dramatičnih događaja.

Borbene ptice su nesto cime se Avganistanci posebno ponose, ali su zabranjene od strane Talibana.

Borbene ptice su nesto cime se Avganistanci posebno ponose, ali su zabranjene od strane Talibana.

U čemu se ogleda dokumentarnost serije Afganistan: Chronotopia? Pejzaži pustinja, dnevna svetlost na fotografijama, ostaci zgrada su neki od motiva kojima Norfolk uvodi posmatrača u skrivenu tematiku na svojim fotografijama. Čvrsti temelji neprolaznosti  uspostavljeni su odnosom izmedju prirode i čoveka, odnosno prirode i tvrđave, čime nam Simon otkriva da iza njegovih fotografija stoji ideja koja je naizgled više u lepoti zemlje Bliskog Istoka, a manje se tiče samog rata. Metaforičko prikazivanje ptice u kavezu koju ispred aviona drži Avgnistanac asocira na ono što je njegov život: pustinja, rat i žrtvovanje slobode. Fotografsko oko je fokusirano na detalje, poput šarenih balona i na taj način se izbegava direktno prikazivanje ratnog stanja u zemlji, onako kako ih mediji predstavljaju.

 

Ovakva simbolička značenja kao i brojni biblijski motivi prisutni na fotografijama, nameću iznova pitanje da li su fotografije iz serije Afganistan: Chronotopia više umetničke ili dokumentarne? Simon Norfolk je, na jedan izvrstan način, uspeo da ta dva pravca objedini. Predstavio je lepotu zemlje u trentuku, stradanja i straha. Pogled čoveka u trenutku koji traje. U trenutku u kojem je život Chronotopia