Category

Istorija fotografije

Istorija fotografije

Fotografije tokom Krimskog rata – 1855

Povod za Krimski rat koji je trajao od 1853 do 1856 bio je spor oko prava hrišćanskih manjina pod Otomanskom imperijom u Svetoj Zemlji. Tenzije…

Continue reading
Leave a comment
Istorija fotografije

Fotografisati sebe

Tema novog 110. broja ReFoto časopisa je AUTOPORTRET. Istorija fotografije gotovo da ne poznaje autora koji nije fotografisao sebe. Među velikim brojem fotografa izdvajaju se oni čiji autoportreti odudaraju od ostalih. Još više oni kojima je sopstvena prezentacija bila glavni deo stvaralačkog opusa

Continue reading
Leave a comment
Istorija fotografije

Prve amaterske fotografije

Prva Kodakova kamera propraćena sloganom ”Vi pritisnite dugme, mi ćemo obaviti ostalo” zauvek je izmenila tok razvoja fotografije, stavila je u ruke amatera….

Continue reading
Leave a comment
Negativi sa Antarktika
Istorija fotografije

Izgubljeni negativi ekspedicije ”Terra Nova”

Pre jednog veka, Robert Falkon (Soko) Skot se, sa još 65 ljudi, zaputio ka Južnom polu u nameri da bude prvi. Ekspedicija se završila veoma…

Continue reading
Leave a comment
Istorija fotografije

Iz starih kataloga

Mnogi fotografi poznaju samo digitalnu stranu fotografije, a još je veći broj onih koji smatraju da se u to neko davno, analogno vreme sve razlikovalo…

Continue reading
Leave a comment
Istorija fotografije

Deca na fotografijima od 1839. do 1941.

Poput drugih tema i motiva u fotografiji i umetnosti uopšte, predstava deteta menjala se paralelno s promenama i shvatanjima na društvenoj, kulturnoj i umetničkoj sceni….

Continue reading
Leave a comment
©Andy Warhol - "Polaroid"
Istorija fotografije

Polaroid kao umetnost

[blockquote]Kada su Čaka Klosea (Chuck Close) pitali kako komentariše prestanak poroizvodnje ”Polaroid” fotoaparata i filmova, jednostavno je izjavio: ”Zaista ne znam šta ću sada da…

Continue reading
Leave a comment
© Richard Hamilton
Istorija fotografije

Fotografija i umetnost – Pop Art

[blockquote]Krajem šeste decenije dvadesetog veka, paralelno s burnim društvenim promenama i tehnološkim razvojem, fotografija, film, a ubrzo i video osvojili su umetničku scenu[/blockquote] Fotografija, kao…

Continue reading
Leave a comment