Aktuelnosti

SILUETE GRADA Alekse Vukomanovića

Izložba „Siluete grada“ sastoji se od 20  dokumentarnih fotografija velikog formata i biće otvorena do 30. juna 2017. u Centru za kulturu Požarevac, u Požarevcu.

Siluete su oduvek psihagoški delovale na mene, pa je tako čitav moj likovni izraz duboko inspirisan i prožet njima. Od Barijevog Petra Pana koji mi nikada nije dozvolio da odrastem, pa do priče iz Platonove pećine koju sam čitao, naravno, malo kasnije (neću reći „kao malo stariji”) silueta i senka su me redovno navodile na razmišljanje. Otvarale su pregršt pitanja na koja mi nije bilo odgovora, pa je do dana današnjeg tako i ostalo… Nisam jedini koji se mnogo puta poklonio i zaćutao pred kraljicama tame, ali na sreću, nisam i ostao nem. Dokaz tome je serija fotografija „Siluete grada” koja nije nastala kao filozofsko apstrahovanje Jungovog arhetipskog pojma senke, ali se svakako može osloniti na neka njegova razmatranja. Naime, posmatrajući senku čoveka, i njenu pojmovno i estetski blisku rođaku siluetu, kako se pregiba, prosipa, zakrivljuje, brzo pojavljuje, a još brže nestaje u urbanim, amorfnim, geometrizovanim sredinama, kroz taj sukob artificijalnog (gradskog, čovečijom rukom stvorenog) i organskog senkom projektovanog – uvideo sam specifičnu sliku postojanja čoveka. Senka, nekada zatočenik (K.G.Jung), a nekada oslobodilac duše, a opet neopipljiva projekcija realnog i čulima dokučivog, života.

Tako raščlanivši, a sada jednostavno reći – beležio sam život u neživom (senku/siluetu u gradu).

Iako već pomenuti veliki mislilac dalje smatra da je senka tamna strana pojma Ja, mom Ja pomaže da svojom tamom zatvori mračne partije, a u celini zapravo rasvetli kadar, baš kao što je neko učeniji od mene napisao: „Ne postaje se prosvetljen zamišljanjem figura od svetla, već pravljenjem tame svesnom”.

Aleksa Vukomanović

ReFoto

Author: ReFoto