Oprema, Tehnika

SISTEMI RASVETE – fluorescentna, HMI

 

Kontinualna fluorescentna rasveta

Ovakva rasveta izbor je modernih profesionalaca i predstavlja standard u studijima koji zahtevaju stalnu rasvetu, tj. kontinualne izvore svetla. Na tržištu danas postoji ogroman broj najraznovrsnijih reflektora s ovakvim sijalicama, ali treba odmah napraviti razliku između prave profesionalne ”fluo” rasvete i jeftinijih verzija. Uostalom, u našoj rubrici ”Štapom i kanapom” pravili smo mini-reflektore sa sijalicama koje imaju nominalnu snagu svetla od 100 W i potrošnju struje od 25 W. I ova vrsta rasvete ima problem s lažnim efektom snage jer deluju mnogo jače no što to zaista jesu, tako da, osim ako ne spadaju u zaista ozbiljnu (čitaj skupu) kategoriju, upotreba stativa postaje nezaobilazan deo fotografskog procesa.

HMI rasveta

Ako niste do sada znali, skraćenica HMI odgovara punom nazivu Hydrargyrum Medium-Arc Iodide, gde prva reč označava živu (Hg), druga znači luk srednje veličine, a treća da su u pitanju halogene sijalice. Ovu vrstu rasvete karakteriše to da imaju temperaturu svetlosti od 5.600 K, da nemaju nikakvih promena u intenzitetu (takozvana ”flicker free” rasveta podesna i za fotografisanje skanirajućim digitalnim leđima), odnos snage svetlosti i količine generisane toplote je takav da se veoma malo greju. Glavni nedostatak nečemu što može biti idealna rasveta jeste izuzetno visoka cena, ali i relativno mala količina svetla koju daju u odnosu na studijske fleševe. Zbog toga ih, pored filmskih snimatelja, najčešće koriste fotografi koji se bave nepokretnim objektima. Same sijalice imaju dug vek trajanja, ali i pored toga on je ograničen na, otprilike, 500 sati rada, nakon čega počinje promena temperature svetla, koje obično postaje zelenkasto. U poređenju s klasičnim reflektorom od 500 W, HMI reflektor od 70 W daje nešto jače
svetlo, ali i dalje je to u praksi suviše malo za fotografisanje fotoaparatom u ruci, osim ako nemate gomilu ovakvih reflektora, što je malo verovatno, prvenstveno zahvaljujući ceni.