Teorija Fotografije

Šta pokazuje histogram?

Jedini pouzdan način da vidite rezultat vaših podešavanja na gotovom snimku. Na histogramu vidimo grafički prikaz reprodukovanih tonova u tamnim, srednjim i svetlim delovima slike. Veoma je važno koristiti histogram za kontrolu jer po jakom suncu skoro da i ne vidimo šta je na ekranu fotoaparata a po mraku nam slika izgleda previše svetla odnosno rezultat su ustvari ozbiljno podeksponirani snimci! Podešavanja trebaju biti takva da nema delova histograma koji se strmo “penju” uz levu ili desnu ivici kao ni to da postoje pikovi i delovi van pravougaonika na kojem se prikazuje histogram. Na ilustracijama vidite približan prikaz izgleda histograma, rezultirajući snimak i u editoru korigovanu fotografiju.

Podeksponirano

Problem sa detaljima u tamnijim delovima slike. Teško se koriguje u postprodukciji a rezultat je velika količina šuma. Produžiti ekspoziciju / Otvoriti blendu /  Povećati ISO

Eksponirano tamnije

Snimci imaju istaknut tamniji ton. Često se koristi prilikom fotografisanja tamnih motiva, za takozvane Low key fotografije. Moguća je dovoljno kvalitetna korekcija. Produžiti ekspoziciju / Otvoriti blendu /  Povećati ISO

Eksponirano tačno

Najsigurniji način snimanja koji ponekad može dati samo naizgled svetlije snimke. Maksimalan moguć kvalitet bez ikakvih neželjenih efekata tokom obrade. Nema potrebe za korekcijama.

Eksponirano svetlije

Neophodna maksimalna pažnja zbog detalja u svetlijim delovima slike. Još uvek ima detalja u belinama koje je moguće naknadno korigovati. Smanjiti ekspoziciju / Zatvoriti blendu /  Smanjiti ISO

Preeksponirano

Problem sa detaljima u najsvetlijim delovima slike. Nemoguće ili veoma teško se koriguje u postprodukciji a rezultat je “prljava bela”. Smanjiti ekspoziciju / Zatvoriti blendu /  Smanjiti ISO

Kao što na ilustracijama možete videti najveći problem predstavljaju preeksponirani snimci jer se iz “izgorelih” belina ništa ne da izvući. Često imamo priliku da vidimo “na silu” potamnjene preeksponirane beline na fotografiji koje izgledaju grozno i prljavo. Sa druge strane “iz mraka” možemo izvući dosta detalja osim u slučaju da delovi fotografije imaju vrednost osvetljenja 0. U tom slučaju nijedan editor nije od pomoći!

Kako vam se to ne bi događalo predlažemo da sa ovih linkova preuzmete naša uputstva, namerno snimite pod i preeksponirane fotografije i pokušate da greške ispravite naknadno!

Materijal na temu histograma možete preuzeti OVDE i OVDE.