Obrada fotografije

Šta se krije iza oblaka 04 – Focus area selection

U novom 112. broju časopisa ReFoto predstavili smo vam novitete Photoshopa CC za 2014. godinu. U narednim danima ćemo vam približiti ova poboljšanja programa Photoshop sa detaljnim video tutorijalima našeg saradnika Zorana Imširagića.

Selekcije prema oštrini- Focus area selection

Taman smo pomislili da nema više načina da se napravi selekcija, kad nas je Photoshop opet iznenadio! Ovoga puta je doneo mogućnost da se selekcija pravi na osnovu oštrine (fokusa) na fotografiji. S obzirom na to da ova opcija pronalazi najoštriji deo slike, nema alatke za njeno kreiranje, već se ona poziva iz menija Select, pod sta­vkom Focus Area. Algoritam prepoznaje gde je bio fokus i automatski obeležava taj deo. Naravno, postoji nekoliko parametara koji se mogu podešavati kako bi bilo obeleženo ono što želimo.
Glavna opcija je Opseg oštrine (In-Focus Range), kojim se kontroliše područje oštrine koje će biti obuhvaćeno. Opcija Auto radi prilično dobro, ali u zavisnosti od dubi­nske oštrine ponekad treba ručno podesiti opseg. Kako automatika nije savršena, pa može da izostavi ili uključi neke detalje, ovaj mehanizam ima i lokalnu alatku za brzu selekciju u režimima za dodavanje i oduzimanje, zavisno od potrebe, kojom se mogu korigovati greške u selektovanju. Ivice selekcije su prilično grube i u zavisnosti od fotografije neprecizne, pa je neophodno koristiti Refine Edge modul, do kojeg se stiže klikom na dugme u samom Focus Area prozoru. Kada se napravi željena selekcija, moguće je izabrati u kom će obliku biti krajnji rezultat – kao selekcija, novi sloj s maskom ili bez nje, ili novi dokument s maskom ili bez nje. Sasvim dovoljno za sve situacije i svačiji ukus.