Fotografi

Svetlana Dingarac i Fadil Šarki

©Svetlana Dingarac i Fadil Šarki

Muški i ženski pogled

U svetu je saradnja između dva fotografa već postala uobičajena i česta. Rezultat je fantastičan, a većini ”dvojaca” to je i jedini način kreativnog rada, dakle u paru. Na našim prostorima ova praksa je neuobičajena i zbog toga je projekat Svetlane Dingarac i Fadila Šarkija izuzetno zanimljiv i podsticajan, unosi nova razmišljanja i otvara vrata nekim novim kreativnim saradnjama.

Nije potrebno posebno predstavljati Svetlanu Dingarac i Fadila Šarkija. Svim ljubiteljima i poznavaocima fotografije dobro su poznati, kako sa stranica našeg časopisa, tako i sa izložbi, samosta­lnih i kolektivnih, zatim po nagradama, komercijalnim anga­žo­vanjima… Na domaću fotografsku scenu stupili su otpri­like u isto vreme i od tada dele svoja znanja, iskustva­ i razvijaju se pomažući jedno drugom. Iz te bliske saradnje, nekako prirodno, rodila se i ova nova, sasvim drugačija, ali svakako najzanimljivija.
Početkom septembra 2011. otišli su zajedno u Grčku, jer ih je privlačila ista tema: more i stene, čime prelepa Sitonija svakako obiluje. Bez nekog preciznog plana, želeli su da fotografišu isto, ali na već uobičajen način – svako na svoj. Posle samo nekoliko dana shvatili su da, od turista ogoljenih plaža, nešto nedostaje – ljudsk­o prisustvo.
Iako nijedno od njih nije imalo skoro nikakvog iskustva u snimanju akta, tema se nametnula sama. Prelepoj, i dalje divljoj prirodi, i sada avetinjski praznim plažama bila je potrebna drama, neki nov vizuelni kontekst koji će biti drugačiji i zanimljiv.
Tako je nastala priča o imaginarnoj ženi koja kao da se rađa iz stena i mora, da bi kasnije otelotvorila fikciju i maštu. Svetlana Dingarac preuzela je ulogu morsk­e nimfe, dok je Fadil Šarki, poput putopisca, beležio njene transformacije. Podela uloga, ipak, nije bila baš tako uprošćena. Iako je Svetlana morala biti ispred fotoaparata, a Fadil iza, svaka fotografija osmišljena je zajednički, čime je priča građena kroz dva pogleda – muški i ženski.
Rezultat je skoro idealna slika žene-nimfe koja sadrži nežni, senzibilni ženski aspekt i erotizovani, strastveni muški pogled. Simbioza koja svaku žensku pojavnost postavlja na nivo idealnog. Ipak, ovo nije bila jedina tema kojom su se bavili. Iz tog muško-ženskog odnosa formirala se i priča na fotografijama. Postepeno, počeli su da se pojavljuju oboje, kreirajući tako metaforičku priču o odnosu muškarca i žene. Nejasni odnosi, puni pitanja, refleksije, sumnji, privlačenja i odbijanja teže da vizualizuju kompleksnost savremene komunikacije i stvaranja emotivnih veza. Svaki kadar, odnos tela i pozadine, svetlo, atmosfera… zajednički su birali i određivali, konstantno korigujući i nadopunjujući početnu ideju i tokom samog snimanja. Svakako da ne moram da naglašavam da je ovakav rad olakšan zbog digitalne tehnologije koja omogućava kontro­lu svakog snimka.
Iako sve fotografije deluju kao spontano nastali snimci bez mnogo pripreme, i Svetlana i Fadil potvrdiće vam da veliki rad stoji iza ove jedinstvene serije. Odluka da kona­čne fotografije budu crno-bele bila je jedinstvena, jer to je bila samo još jedna stepenica ka imaginarnoj letnjoj priči u kojoj se rodila lepa saradnja, nadamo se ne i poslednja.
Da sve nije idealno kada radite ”u paru” potvrđuju i seća­nja Svetlane i Fadila na zajednički rad koji je bio vrlo zahte­van. Za početak, pojedinačno znanje i vizija svakog fotografa ponaosob nisu bili dovoljni da projekat uspe. Ovo je timski rad i najvažnije je u taj rad uneti duh strpljenja i tolerancije, ali i dramu i dinamiku koja će fotografijama dati život i istinitost. Svakako da je bilo neslaganja, kolutanja očima i zamora do tačke pucanja, ali kada bi atmosfera stigla do tačke usijanja, prekidali su rad, odlazili u neku tavernu, gde bi uz ledeni šardone ćutali neko vreme… Sutradan su s osmehom nastavljali dalje s radom, jer najlakše je, ali i najgore odustati. Tenzija koja nastaje iz kreativne, ali i čisto ljudske komunikacije vrlo je važan aspekt jer, ako sve ide glatko i ako se ravnodušno slažete oko svakog predloga, rezultat će biti iznenađujuće poražavajući.

Veliko iskustvo, uzajamno poštovanje, nepostojanje sujete, otvoren um i širok duh bili su neizostavni ”sastojci” ovog fotografskog eksperimenta za koji sa sigurnošću možemo reći da je uspeo. Nakon svetske ekspanzije, fotografija postaje dominantan i najuzbudljiviji medij i u našem regionu, a ovakvi hrabri iskoraci doprinose bogatstvu izražaja i širini gledanja na fotografiju koja ne prestaje da nas iznenađuje, provocira, oduševljava, zbunjuje… ukratko, da na nas snažno deluje.

Biografija
Svetlana Dingarac rođena je 1971. godine u Beogradu. Od 1998. godine izlaže fotografije. Do sada je učestvovala na preko sto pedeset kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu i osvojila veliki broj nagrada i priznanja. Realizovala je pet samostalnih izložbi (Između neba i zemlje, 2001; Priče iz pastirske torbice, 2002; Bajka o Kamenu i vodi, 2010; Daleki susreti, 2010; Boje Brazila, 2010) i učestvovala na više fotografskih kolonija. Danas radi kao slobodni fotograf. Neki od najznačajnijih klijenata za koje radi su: Chicago Bridges & Iron, Javno preduzeće ”Beogradska tvrđava”, Srpska fabrika stakla ”Paraćin”, Viminacium… Fotografije i tekstove o svojim putovanjima objavljuje u časopisima Jat Review, Ilustrovana politika, Nacionalna revija, Refoto i Montenegro eksplorer. Trenutno radi na pripremi materijala za monografiju manastira Gradac. Član je ULUPUDS-a i nosilac zvanja kandidat majstora Foto-saveza Srbije.[/signoff]

Biografija
Fadil Šarki rođen je 1951. godine. Studirao je na Fakultetu političkih nauka, smer novinarstva i žurnalistike. Bavi se fotografijom oko deset godina, iako njegova fotografska interesovanja sežu u ranu mladost. Kao planinar, prvo se posvetio pejzažu i prirodi, da bi kasnije otkrio svoju veliku strast prema urbanim temama: dokumentarnoj ”street” fotografiji. Do sada je realizovao tri samostalne izložbe (Nada u povratak, Kamena gora, 2009, Susret s Amerikancima, 2010, Izvan mašte, Pariz, 2012), učestvovao je na preko sto izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada: Čačak – tri nagrade, Valjevo, Požarevac, Niš, Ub… Radio je kao saradnik za časopise Ilustrovana Politika, Planinarski glasnik, Nacionalna revija Srbija; internet portale: E-novine, Srbijanet. Ima zvanje kandidat majstora Foto-saveza Srbije.[/signoff]

Sve fotografije iz ovog portfolija možete pogledati u ReFoto 105 koji možete poručiti na Refoto pretplata + stari brojevi