Foto-škola

Svetlo i senke-predmeti posebne vrste

Svetlosna ritmička etida, 2009

[blockquote]Malo duže smo se zadržali na priči o uređivanju i doterivanju rekvizita, a pre svega na ulepšavanju ljudske figure, iz razloga što je ova problematika obično najmanje obrađena u stručnoj fotografskoj literaturi. Više pažnje uvek se posvećuje rešavanju tehničkih pitanja – fantastičnoj foto-opremi koja sama radi, rešavanju tehničke problematike i postprodukciji u kojoj mogu da se reše svi problemi koji nisu prevaziđeni prilikom snimanja[/blockquote]

Radu i manipulaciji rekvizitima posvećuje se malo pažnje i vremena. Najveći broj fotografa radi metodom nalaženja gotovog, raspoloživom rekvizitom, tj. koristi je onako kako je zatekne ”in situ”. Hodanje u potražnji za motivom često se zamenjuje bacanjem fotoaparata uvis ili sličnim ”umetničkim” postupcima, te je konačni proizvod obično rezultat sticaja slučajnih okolnosti i sreće, a ne autorske zamisli. Detaljno smo opisali postupke rada ljudskom rekvizitom zato što čovek na fotografiji uvek privlači najviše pažnje. Kada se njegova figura nalazi na slici, kod gledalaca provocira pitanja: ko je taj; gde se nalazi; šta radi; kako izgleda? To da li su kompozicija, zlatni rez, prostorno rešenje i drugo  u redu, u ovom slučaju postaju sporedna pitanja na koja posmatrač obraća pažnju tek kada završi s opservacijom ljudske figure. Prema tome, figuru čoveka na fotografiji treba shvatiti uvek ozbiljno, a model uvek treba na neki način doterati i pripremiti ga za snimanje. Ako je to nekom komplikovano i dosadno, može da se bavi snimanjem životinja, koje su takođe atraktivne, a nisu tako zahtevne, ili može da se bavi reportažnom ili dokumentarnom fotografijom – u ovom slučaju nema doterivanja, nema šminkanja, ali ima mnogo hodanja. Kome ni to ne odgovara, neka snima mrtvu prirodu, ali ne sme da zaboravi da rekvizitu i u ovom slučaju treba pažljivo pripremiti i doterati. Sličan, ozbiljan pristup u pripremi scene za snimanje ljudske figure mora se primeniti i pri manipulaciji bilo kojim drugim rekvizitima – ako želite da postignete odgovarajući rezultat kada radite metodom aranžiranja.
Kada ste odabrali rekvizite i doterali ih kako bi odgovarali vašoj autorskoj zamisli, potrebno je scenu, tj. predmetni prostor slike u kome su rekviziti smešteni osvetliti tako da oni što bolje izgledaju na konačnoj fotografiji, ali i pre svega da biste ih mogli snimiti.

Ceo članak možete pogledati u ReFoto 105 koji možete poručiti na ReFoto pretplata + stari brojevi