Konkursi u svetu

MEĐUNARODNO TAKMIČENJE FOTOGRAFA „24. KADARˮ

Fotografski klub Vojvodina iz Novog Sada organizuje Međunarodno takmičenje fotografa „24. kadarˮ (dvadesetčetvrti kadar), u kome se takmiče fotografi, koji neguju kreativnu fotografiju. Finalno takmičenje se odvija od 15 – 17. avgusta 2014. u Novom Sadu.

Read more
Leave a comment