Konkursi u svetu

FOTOFILMIC – Otvoren poziv za sve analogne fotografe

Otvoren poziv za sve analogne fotografe, bez obzira na nacionalnost i bez ograničenja u godinama pod nayivom FOTOFILMIC. U globalnom kontekstu digitalne tehnologije “FotoFilmic” odražava promenljivo poimanje analogne fotografije kao posebnog umetničkog medija i prakse u savremenoj fotografiji.

Read more
Leave a comment