Tehnika

Govori srpski da te telefon razume, i da bude samo tvoja verna sekretarica

Ovo je bila prva misao u trenutku kada sam prvi put u ruke dobio MLS mobilni telefon i otkrio mogućnost MAIC (MLS Artificial Intelligence Center)…

Continue reading
Leave a comment