Fotografi

Simon Norfolk

Prilikom svoje posete u Avganistanu 2002. godine, fotograf Simon Norfolk je napravio seriju fotografija pod nazivom Afganistan: Chronotopia, a zemlja kao što je Avganistan podstakla je autora da svoje fotografije koncipira u novom svetlu. U gradu u kojem su svakodnevno prisutni strah i ubistva, Norfolk se našao u dilemi na koji način treba predstaviti Kabul: iz perspektive uplašenog vojnika, stanovnika grada ili ostati na distanci od svakodnevnih dešavanja? Norfolk je otišao u istraživanje onih, naizgled, malo manje dramatičnih događaja

Read more
Leave a comment