Konkursi u svetu

Raspisan je konkurs za izložbu fotografija na temu ŽELEZNICA.

Umetnička grupa KALEIDOSKOP raspisuje konkurs za izložbu fotografija na temu ŽELEZNICA. Ova grupna izložba fotografija, čiji je sadržaj železnica i železnički saobraćaj, će biti postavljena unutar Glavne železničke stanice: na peronima, prozorima i u unutrašnjim prostorima zgrade

Read more
Leave a comment