Dešavanja

U Kaleidoskopu – Gabina FÁROVÁ i Dragan PAVLOVIĆ u Artgetu

GABINA FÁROVÁ I DRAGAN PAVLOVIĆ
U KALEIDOSKOPU
Artget, Kulturni centar Beograda, 5 – 28. 2. 2015. Otvaranje izložbe 5. februara u 19h.

Gabina-Farova---XXXIV

Gabina Fárová i Dragan Pavlović su „spolužaci“, to jest kolege sa fakulteta. Studirali su fotografiju na FAMU (Akademija za film i televiziju) u Pragu krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina 20. veka. Nakon studiranja život svakog od njih vodi svojim putem da bi ponovo „ukrstili“ misli i ideje 2015. godine u galeriji Artget na izložbi „U kaleidoskopu“.

Za Gabinu Fárovu kaleidoskop nije nova stvar jer su njene fotografije nastale između 2000. i 2002. godine. Stalne teme u njenom radu –žena, portret i akt – ovde su našle svoju izlomljenu sliku, koja defragmentira poznato u apstraktno, čulno, uzbudljivo i ponekad nejasno… Sve fotografije snimljene su klasičnom crno-belom tehnikom, što ide u prilog tezi da su plod impulsivnog i intuitivnog eksperimenta u kome je sam rezultat podređen procesu rada.

Dragan Pavlović ima drugi pristup, drugu temu, drugu tehniku. Njegove fotografije su nastale prošle godine. On fotografiše urbane prizore, multiplicira ih i spaja u nove celine od četiri dela. Tehnika je digitalna, fotografije su u boji. Uobičajeni, svakidašnji detalji urbanog pejzaža ovim umnožavanjem postaju svojevrstan foto-dizajn koji funkcioniše na nivou znaka. Nekad apstraktnog, čisto likovnog ali intrigantnog, a nekad simboličnog ili čak organskog.

Iz teksta doc. mr Ivane Tomanović Multiplicirana vizija

Dragan-Pavlovic---Stari-Grad-07

Dragan Pavlović je rođen 1963. godine u Nišu. Fotografijom je počeo da se bavi u srednjoj školi. Od 1981. godine kao član Foto kluba DPIO Voždovac, učestvuje na pedesetak izložbi u organizaciji Foto saveza Srbije i FSJ, na kojima je nekoliko puta nagrađivan. Godine 1986. odlazi u Čehoslovačku na studije umetničke fotografije. Na FAMU (Fakultet za film i televiziju), pri AMU (Akademija lepih umetnosti) u Pragu, magistrirao je 1991. Posle studija bavio se komercijalnom fotografijom i izdavaštvom u Češkoj i Srbiji. Od 2007. do 2011. godine, kao član redakcije časopisa ReFoto, učestvovao je u organizaciji i realizaciji foto-konkursa, izložbi i prezentacija. Član je ULUPUDS-a od 1991. godine i sa svojim radovima prisutan je na više Majskih izložbi i kolektivnih izložbi Sekcije fotografa. Danas predaje fotografiju kao docent na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Dragan-Pavlovic---Zemun-07

Gabina Fárová je rođena 1963. godine u Pragu. Srednju grafičku školu, odsek fotografije, završila je 1982. Posle mature radi kao model i kao fotoreporter „Družstva fotografia“, snima promocije, venčanja i sahrane. Od 1986. do 1990. godine studira umetničku fotografiju na FAMU. Posle studija, kao jedan od osnivača alternativne izdavačke kuće Radost, izdaje kultni časopis „Post“. Godine 1990. osniva i vodi fotoagenciju Radost.  Od 1992. do danas posvećena je autorskoj fotografiji, pretežno, portretu i aktu, koje uglavnom fotografiše analognom crno-belom tehnikom. Realizovala je više tematskih celina od kojih je najpoznatiji ciklus portreta tetoviranih zatvorenika snimljenih u jednoj od ćelija specijalnog zatvora u Valticama. Do sada je imala 35 samostalnih izložbi širom Evrope (Češka, Francuska, Nemačka, Engleska, Austrija i Slovačka), a njeni radovi su zastupljeni u nekoliko svetskih zbirki fotografija.

Gabina-Farova---III

ReFoto

Author: ReFoto