Konkursi u svetu

VIENNA INTERNATIONAL PHOTO AWARDS

© David Chancellor, prva nagrada VIPA 2013, kategorija profesionalci

Otvoren poziv za međunarodnu izložbu fotografija Vienna International photo awards (VIPA) ima misiju da privuče više pažnje na dokumentarnu fotografiju, kako u Austriji tako i širom sveta. U osnovi je želja za različitošću od ostalih konkursa po fokusu na polje između novinske i umetničke fotografije, koje se često gubi iz vida. Jedinstvenost dokumentarne fotografije leži u obuhvatanju raznih tema, u specifičnom tipu fotografija i mnoštvu percepcija na način koji se ne nalazi kod novinske i umetničke fotografije.

© Krzysztof Racon, prva nagrada VIPA 2013, kategorija amateri

© Krzysztof Racon, prva nagrada VIPA 2013, kategorija amateri

Kategorije:

  • Profesionalna  –  nagrada u iznosu od 4 000 evra
  • Amateri  –  3 000 evra
  • Smart telefoni  –  2 000 evra

Učesnici biraju temu i mogu da učestvuju sa maksimalno 5 fotografija.

Pobednički radovi će biti izloženi u okviru grupne izložbe krajem 2014. godine u Beču.

© Allison Shelley, prva nagrada VIPA 2013, kategorija smart telefoni

© Allison Shelley, prva nagrada VIPA 2013, kategorija smart telefoni

Učesnici mogu da se registruju i pošalju radove preko  www.theawards.com  najkasnije do 15. maja  2014.

Više informacija na www.thevipawards.com/2014/