Foto-škola

Zamućena galerija

[blockquote]Nova Blur galerija, sa tri nova efekta zamućenja donosi potpuno nov koncept kontrole i ukazuje na pravac u kojem će se kretati razvoj Fotošopa.[/blockquote]

Tilt-Shift Blur

Ovaj efekat zamućenja obično se javlja kada se fotografišu mali objekti s relativno kratkog rastojanja, objektivom s malom dubinskom oštrinom, kao što su detalji makete ili predmeti koji stoje na stolu. Efekat se kontroliše, pored kruga za intenzitet zamućenja u čijem središtu je centralna tačka, i pomoću dva seta paralelnih linija. Spoljne, isprekidane linije označavaju područje iza kojeg je zamućenje u svom maksimalnom zadatom intenzitetu, a unutrašnje, pune linije područje unutar kojeg nema zamućenja.
Između spoljnih i unutrašnjih linija je zona postepenog prelaska iz bistrog u zamućeno područje. Podešavanjem rastojanja ovih linija kontroliše se tačna pozicija i tranzicija zamućenja. Sve linije mogu se pomerati odvojeno, čime se postiže detaljna kontrola pozicije i prelaska zamućenja.

Tilt-Shift blur

Tilt-Shift blur

Ostatak članka možete pogledati u ReFoto 99 koji možete poručiti na Refoto pretplata + stari brojevi